h

SP gaat niet in zee met Liemers Solidair

20 juni 2017

SP gaat niet in zee met Liemers Solidair

Kort geleden ontvingen de SP, GroenLinks en PvdA een uitnodiging van de werkgroep Liemers Solidair waarin werd opgeroepen tot een samensmelting van de drie partijen in de aanloop naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Als reactie op deze uitnodiging hebben wij samen met de andere twee partijen een persbericht opgesteld waarin wij onze reactie geven op dit voorstel.

Persbericht: Samenwerking PvdA, GroenLinks, SP Zevenaar

Begin juni is door initiatiefnemers Age Kamermans en Bas Elfrink Het Manifest Liemers Solidair opgesteld en gedeeld met de afdelingen PvdA, GroenLinks en SP binnen de Liemerse gemeenten. Hierop volgend hebben de Zevenaarse afdelingen PvdA, GroenLinks, en SP een uitnodiging ontvangen voor een openbaar gesprek op 22 juni.

De afdeling PvdA, GroenLinks en SP Zevenaar herkennen zich niet in de situaties die geschetst worden rondom dit proces door initiatiefnemers. Daarnaast is de timing, tegelijkertijd met een hele belangrijke Commissievergadering onmogelijk in de planning. De partijen voelen zich geroepen te reageren door middel van dit Persbericht over onze visie op samenwerking.

Goede samenwerking kenmerkt zich door een transparante communicatie. In Zevenaar werken de PvdA, GroenLinks en SP reeds op zeer veel verschillende manieren samen. Samenwerken doen we al jaren. Altijd vanuit de inhoud en iedere partij vanuit zijn eigen ideologie en normen en waarden.

Opgelegd samenwerken op basis van een Manifest Liemers Solidair werkt niet. Niet op deze manier. Communicatie, transparantie en in vroeg stadium samenwerken werkt wel. Dat zullen we altijd doen en blijven doen. Durf is te staan voor je eigen normen en waarden. Lef is staan voor je eigen Partij ideologie. De komende maanden, in voorbereiding naar de herindelingsverkiezing op 22 november, zijn we druk bezig met ons verkiezingsprogramma's, de inhoud! Inhoud gekoppeld aan Partij ideologie, van daaruit gaan we graag de samenwerking aan!

Namens PvdA Zevenaar-Rijnwaarden, GroenLinks Liemers, SP Zevenaar.

Reactie toevoegen

U bent hier