h

65 blijft 65

20 januari 2010

Spandoeken 65-blijft-65 aan viaducten

Ter ondersteuning van het protest op woensdag 20 januari tegen de verhoging van de AOW-leeftijd, hangt de SP door het hele land ruim honderd spandoeken op, met de leus "65 blijft 65".

Spandoekactie 65 blijft 65

Uiteraard waren al vroeg in de ochtend verschillende actieve leden van SP Zevenaar druk bezig met het ophangen van de spandoeken boven de A12: bij de Duitse grens, ter hoogte van Duiven en Westervoort. Ook hing een spandoek op het station tijdens de avondspits.

Lees verder
21 november 2009

SP Zevenaar steunt FNV-actie

Een groot aantal actieve SP-leden waren in Deventer aanwezig om de FNV-actie tegen de verhoging van de AOW-leeftijd te ondersteunen. Onder de demonstranten waren ook verschillende leden van de Tweede Kamer en de Provinciale Staten aanwezig.

Grote Kerkhof Deventer

Ruim 3.000 mensen protesteerden in het centrum van Deventer tegen de kabinetsplannen om de AOW-leeftijd te verhogen. Hiermee is afgetrapt voor een stevige strijd tegen de omstreden kabinetsplannen. Wordt dus vervolgd...

Lees verder
14 november 2009

Actie 65 blijft 65 blijft doorgaan

Nog steeds hevige weerstand bij de burger. Tijdens de markt van 13 november trokken verschillende actieve leden van SP Zevenaar opnieuw de stad in en opnieuw waren de reacties hartverwarmend.

Actie 65 blijft 65 - Markt van Zevenaar

Opvallend was te merken dat ook onder de burgers de reacties harder en meer verbolgen waren. Veel mensen voelen zich door de PvdA in de steek gelaten. "Een dergelijke onzinnige maatregel was van de VVD te verwachten, maar toch niet van de PvdA. Komende verkiezingen stem ik SP".

Lees verder
8 november 2009

SP Zevenaar roept op!

Samen naar de vakbondsmanifestatie op 21 november: AOW leeftijd blijft 65!
65 blijft 65
De SP steunt de strijd van de vakbonden voor het behoud van het recht om op 65 jarige leeftijd te stoppen met werken. Kom naar de manifestatie op zaterdag 21 november te Deventer en neem je buren, vrienden, familie en collega's mee!

Lees verder
16 oktober 2009

Handtekeningen voor actie 65 blijft 65

Donderdagavond trok een grote groep actieve leden van de SP Zevenaar de wijk in, bij het station Zevenaar en rond het centrum. 
Ook het voltallige afdelingsbestuur, aangevuld met Cor van Norel, regiovertegenwoordiger en lid van het landelijk Partijbestuur van de SP, belde huis aan huis aan om handtekeningen te verzamelen tegen de kabinetsplannen om de AOW i.p.v. 65 op 67 jaar te brengen.

Jan Hendriks - 65 blijft 65

Naast een enkele negatieve reactie "jullie zijn mijn partij niet", waren de verdere reacties zeer positief. "Een schande" was een veel gehoorde reactie. "Ik heb nog meer mensen binnen, zal ik die ook laten tekenen"?

Lees verder
25 september 2009

Massale steun voor actie 65 blijft 65

Tijdens de markt op vrijdagavond waren verschillende actieve leden aanwezig om handtekeningen te verzamelen voor de actie "65 blijft 65". En met veel succes. De reacties waren overweldigend en de inwoners van Zevenaar steunden de actie massaal.

Jan Hendriks

Ouderen, jongeren, werkenden en niet-werkenden: de solidariteit onder de Zevenaarse bevolking is groot. Veel mensen merkten op de plannen van het kabinet onzinnig en onnodig te vinden en enkelen noemde het zelfs kiezersbedrog.

Lees verder
22 september 2009

Het ongelijk van Donner

Minister Piet-Hein Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid noemt vijf argumenten om de AOW-leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar:
1. onbetaalbaarheid;
2. tekort aan financieel draagvlak;
3. verhoging arbeidsparticipatie;
4. hogere levensverwachting;
5. vermindering arbeidstekort bij onderwijs en zorg.

65 blijft 65

Harrie Verbon, hoogleraar openbare financiën aan de Universiteit van Tilburg analyseert deze vijf argumenten en komt tot de conclusie dat ze geen enkel hout snijden. Verhoging van de AOW-leeftijd is onzin en verlaging ligt zelfs meer voor de hand.

Lees verder

U bent hier