h

Gemeente Bestuur en Organisatie

7 november 2021

Wethouder toont opnieuw minachting voor oppositie

Foto: Marga

In de raadsvergadering van afgelopen juli hebben wij Zevenaar een dictatuur genoemd. Hier ontstond redelijk wat ophef over en de coalitie deed er natuurlijk alles aan om deze uitspraak te ontkennen.

Lees verder
12 mei 2017

Zevenaar, wat zegt u nu?

Foto: Ed van der Schaft

Op 26 april jongstleden was de SP aanwezig bij de zitting van de Raad van State inzake “beroep bestemmingsplan Bommerheufsestraat”. Hierover zijn de raadsfracties op 10 maart 2017 middels een mail van het college geïnformeerd. Tijdens de zitting is geconstateerd dat de vertegenwoordiger van Gemeente Zevenaar uitspraken heeft gedaan welke niet volledig waar zijn. De SP fractie stelt raadsvragen.

Lees verder

U bent hier