h

Wethouder toont opnieuw minachting voor oppositie

7 november 2021

Wethouder toont opnieuw minachting voor oppositie

Foto: Marga

In de raadsvergadering van afgelopen juli hebben wij Zevenaar een dictatuur genoemd. Hier ontstond redelijk wat ophef over en de coalitie deed er natuurlijk alles aan om deze uitspraak te ontkennen.

Toch leek het even alsof de boodschap was overgekomen. Na onze uitspraak was er zomerreces en toen de raad in september weer startte, leek er inderdaad een verandering te hebben plaatsgevonden. De coalitiepartijen veegden niet langer moties van tafel, maar gingen in overleg om tot een motie te komen waar zij mee in konden stemmen. Zo zijn zelfs onze moties over menstruatiearmoede en dierenwelzijn aangenomen.

Ook het college deed beter hun best. Vriendelijker in de beantwoording en Nanne van Dellen sprak zelfs de woorden “mevrouw Van der Velden heeft gelijk”, iets wat ons bijna van de stoel deed vallen. Wij hebben zelfs in een commissievergadering aangegeven dat, als we zo doorgaan, we op weg zijn naar een betere bestuurscultuur.

Afgelopen woensdag viel het masker. De PvdA diende 13 amendementen in, waarvan wij het grootste deel hebben mede-ondertekend. Toen wethouder Van Dellen doorkreeg dat één van die amendementen het wel eens zou kunnen gaan halen, gaf hij aan dat de dekking van het amendement niet klopte. Volgens hem konden we geen geld van de septembercirculaire (het extra geld vanuit het rijk) gebruiken, omdat dit geen onderdeel was van de begroting. Dit besloot hij op het laatste moment, na uren lang vergaderen, pas aan te geven, omdat hij zag dat het amendement het ging halen. Hij had dit natuurlijk veel eerder kunnen en moeten aangeven, want hierdoor klopten zo’n beetje alle amendementen niet. Zoals Nathani Niebuur al aangaf in De Gelderlander, is dit een totaal respectloze handeling van wethouder Nanne van Dellen en laat dit zien hoe het college over de oppositie denkt. Het is totaal niet belangrijk om ons de juiste informatie te geven, omdat wij er voor hem toch niet toe doen. Precies zoals het in een dictatuur gaat.

Zonde, want dictatuur verdrijft de democratie.

 

Reactie toevoegen

U bent hier