h

Bijzonder belang

13 juni 2021

Bijzonder belang

Foto: SP

Op 2 december 2020 was er in commissie Ruimte een inspraak over bijen. De inspreekster vertelde dat het college van Zevenaar haar bijenkasten heeft aangemerkt als bouwwerk (waar een vergunning voor nodig is) en dat er gehandhaafd zou worden.

Het verhaal bleek niet helemaal te kloppen, maar omdat wij als SP groot voorstander zijn van de biodiversiteit, hebben wij in de raadsvergadering van 16 december 2020 toch een motie ingediend, getiteld “Red de bij”. Een motie die raadsbreed werd aangenomen.

Sinds de inspraak, en ONZE motie, werpt Lokaal Belang zich ineens op als dè partij voor de bijen. Elke vergadering sinds die tijd gaat het wel over bijen of biodiversiteit en er zijn inmiddels ook meerdere moties ingediend.

Vreemd werd het toen de SP in de maand april een motie indiende voor urban beekeeping, op het dak van het gemeentehuis. De motie werd door wethouder Elfrink afgeraden. Dat deed ze, omdat door het actief plaatsen van meer honingbijen, de wilde bijen verdreven zouden worden en dit dus negatief zou zijn voor de biodiversiteit.

En toen kwam de raadsvergadering van juni 2021. Lokaal Belang diende een motie in over bijenkasten. Ze willen dat de vergunning gevrijwaard wordt van leges en dat onderzocht wordt of het mogelijk is om van de vergunningsplicht af te komen.

Dit zodat meer mensen aangemoedigd worden om bijen te houden.

Honingbijen welteverstaan.

U weet wel, de bijen die de wilde bijen verdrijven, wat dus slecht is voor de biodiversiteit.

We hebben wethouder Elfrink er niet meer over gehoord.

Snapt u het nog?

 

Reactie toevoegen

U bent hier