h

Klant tevreden?

13 juni 2021

Klant tevreden?

Foto: SP

Om maar eens een bekende voetballer aan te halen: “Zijn wij nu zo slim, of zijn zij zo dom?” Dit vroegen we ons woensdag 2 juni jl. af in de raadsvergadering van de gemeente Zevenaar. Op de agenda stond de Evaluatie Businesscase RSD 2019-2020/Bestuurlijke opdracht RSD.

Zoals van de SP verwacht mag worden, volgen wij de verrichtingen van de Regionale Sociale Dienst nauwlettend. Er is een landelijk meldpunt en ook wij hebben op onze eigen website een meldpunt voor klachten over de RSD. Wij vinden het belangrijk dat de RSD zich blijft richten op goede klantbejegening.

Gelukkig is de RSD dat met ons eens, zo blijkt uit de rapportage van een klanttevredenheidsonderzoek over 2019/2020. Tot onze grote blijdschap vonden wij namelijk deze tekst als aanbeveling in het rapport:

Klantbejegening.

Verplaats je in de wereld van de klant, zijn taalgebruik en verwachtingen. De klant centraal en niet specifiek het werkproces. Persoonlijk contact en bouwen aan vertrouwen moet de prioriteit zijn. Op deze manier kan de RSD zich presenteren binnen het afgesproken DNA:

  • maatwerk (voor de klant);
  • (op basis van) vakmanschap;
  • perspectief (op de toekomst voor de klant).

Zodat de klant daar waar mogelijk kan uitstromen en in zijn eigen levensbehoefte kan voorzien. Daar waar dat niet kan, moet de RSD ondersteunen vanuit een menselijk perspectief.

Respectvolle benadering, bouwen aan vertrouwen, met duidelijke afspraken voor alle partijen.

Specifiek

  • Aandacht voor contacten tussen klanten en medewerker.
  • Duidelijkheid over gemaakte afspraken en afspraken nakomen.
  • Wederzijds respect begint bij de RSD. Als de RSD dit waarmaakt en nakomt, zal de klant volgen.
  • De klant centraal gaat voor systemisch werken.

Als SP-fractie waren wij verheugd te lezen dat de RSD, in haar evaluerend onderzoek, de benadering van haar klanten op deze positieve wijze heeft omschreven. Volgens ons geeft de RSD hiermee ook aan dat ze kritisch kan kijken naar haar eigen functioneren en er ook voor uit durft te komen als het nog beter kan. Wat ons betreft dus alle lof voor deze aanbeveling.

Het leek ons een goed idee om deze aanbeveling op te nemen in de bestuurlijke opdracht 2021-2023 voor RSD de Liemers. Daarmee zou in één keer voor iedereen duidelijk zijn hoe de RSD er in staat. Wij vonden het dan ook gepast om het amendement “Bestuurlijke opdracht RSD” in te brengen.

.Groot was onze verbazing dat vrijwel alle andere partijen dit overbodig vonden. Ze zagen er het nut niet van in om de tekst over te nemen. Notabene een aanbeveling van de RSD zelf, letterlijk overgenomen uit het onderzoeksrapport. Waarom zou je niet willen vastleggen dat mensen fatsoenlijk behandeld moeten worden? Dat je mensen met respect dient te benaderen? Het amendement werd verworpen, alleen de PvdA was het met ons eens.

Je blijft je verbazen.

Reactie toevoegen

U bent hier