h

Zevenaar, wat zegt u nu?

12 mei 2017

Zevenaar, wat zegt u nu?

Foto: Ed van der Schaft

Op 26 april jongstleden was de SP aanwezig bij de zitting van de Raad van State inzake “beroep bestemmingsplan Bommerheufsestraat”. Hierover zijn de raadsfracties op 10 maart 2017 middels een mail van het college geïnformeerd. Tijdens de zitting is geconstateerd dat de vertegenwoordiger van Gemeente Zevenaar uitspraken heeft gedaan welke niet volledig waar zijn. De SP fractie stelt raadsvragen.

De meest opvallende verklaring welke namens Zevenaar is gedaan, was in antwoord op de vraag naar gebruikelijke bouwhoogte. In het antwoord is gerefereerd aan “de woontoren van 40 meter hoog aan het Noordeinde”.
Niet al te lang geleden heeft de gemeenteraad ingestemd met de herinrichting van het Noordeinde. Het was toen duidelijk dat de woontoren, ooit bedacht met een inmiddels verdwenen vastgoedbedrijf, er niet ging komen. Een aan de woontoren gekoppelde toezegging voor een rotonde op het Noordeinde, deze zou namelijk door de initiatiefnemer voor de toren betaald worden, ging er namelijk ook niet meer komen.
De SP vraagt of het gebruikelijk is dat een vertegenwoordiger van de gemeente, in zaken bij de Raad van State, het niet zo nauw neemt met de werkelijkheid. Onze inwoners moeten ervan uit kunnen gaan dat zij te maken hebben met een betrouwbare overheid.

Reactie toevoegen

U bent hier