h

Arrogantie is een optelsom van acht plus vier

10 december 2002

Arrogantie is een optelsom van acht plus vier

Er is niets veranderd in de CDA standpunten na de openbare raadsvergadering van 27 november 2002. Even leek het erop dat de CDA-fractie mee zou gaan met het voorstel van de SP-fractie om de jeugd tussen de 12 en 18 jaar jaar en de studerende jongeren niet uit te sluiten van gesubsidieerd muziekonderwijs, maar helaas ondanks dat Paul Freriks, fractievoorziter van de SP-fractie, met hart en ziel, hard heeft gevochten voor deze zaak het heeft vooralsnog niet mogen baten, daarom had de openbare vergadering van de Zevenaarse raad op 27 november 2002 met als onderdeel discussie over de komende bezuinigingen had helemaal niet zo lang hoeven te duren. Het CDA had samen met de VVD een briefje naar de overige fracties (SP - PvdA en D66) kunnen sturen met de tekst: 'discussie gesloten, acht plus vier is meerderheid.

Alle moeite die onze fractie zich getroost had om culturele instellingen in Zevenaar open te houden is voor niets geweest, hetzelfde geldt voor de fracties van de PvdA en D66. Alle voorstellen werden eenvoudig door het CDA van tafel geveegd, het enige wat ons nog werd geboden was het aanbod van het CDA ze nog wel eens naar ons wilde luisteren, maar..... er zou niets aan hun arrogante voorstellen gewijzigd worden.

Het is een schande dat het CDA, die er anders zo prat op gaat dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is, deze hoeksteen degradeerd tot een zwerfkei. Muziekonderwijs zal nog wel gesubsidieerd worden maar slechts voor kinderen tot en met twaalf jaar, behalve voor de jeugdleden van de 'katholieke' harmonie├źn en fanfares, die kunnen wel gesubsidieerd les krijgen tot en met achttien jaar. De SP-fractie zal de komende weken een appel doen op het gezonde verstand van de Christen Democraten om alsnog tot inkeer te komen. En de VVD fractie? Die was als een afgericht hondje mooi afgelegd in het mandje.

CDA en VVD, voor hen is cultuur en welzijn niets en daar zitten ze niet mee.

U bent hier