h

Het KAN, kan er niets van

18 december 2002

Het KAN, kan er niets van

De SP-fractie had het al veel eerder opgemerkt en steeds weer de verantwoordelijke wethouder Netty Klomp gevraagd iets te doen aan de schrijnende woningnood in Zevenaar. Iedere keer kregen we weer als antwoord: "De woningcorporaties hebben hun eigen verantwoordelijk en zij krijgen de regels voor woningverdeling van boven opgelegd". Een telkens weer hoogst onbevredigend antwoord en de SP-fractie werd er niet moe om bij de wethouder er op aan te dringen alle het mogelijk in het werk te stellen om de woningnood in de Liemers met name terug te dringen.

Dat de woningnood een gezamelijk Liemers probleem is en dat de oorzaak bij het KAN ligt blijkt uit het schrijven van de gezamelijke wethouders uit de Liemers, te weten: Angerlo, Didam, Doesburg, Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Duiven.

Hieronder kan je het schrijven lezen gericht aan het dagelijks bestuur van het KAN.

Sinds enige tijd functioneert in onze regio een nieuwe woonruimteverdeling op basis van de regionale huisvestingsverordening. Er bereiken ons steeds meer signalen dat de uitvoering in bepaalde gevallen tot onrechtvaardigheden en onevenwichtigheden leiden. Door de huidige krapte op de woningmarkt is het in bepaalde segmenten en gebieden slechts mogelijk na zeer lange tijd (woonduur/leeftijd) voor een woning in aanmerking te komen. Dit betekent dat vooral voor ouderen en starters moeilijk is om passende woonruimte te vinden. Door de waarde van het rangordeciterium-betrokkene kan bij een toewijzing lange tijd niet meer voor een andere woning in aanmerking komen - stellen met name doorstromers hoge eisen aan een nieuwe woning en woonomgeving, met als gevolg een beperkte doorstroming en stagnatie van de woningmarkt.

U bent hier