h

Krokedillentranen van de Januskop van het CDA

17 december 2002

Krokedillentranen van de Januskop van het CDA

Je zou er tranen van in je ogen krijgen, als je de Gelderlander van vandaag mag geloven. Nico Wiendels de CDA-wethouder is diep geroerd door de handtekeningenactie gehouden om de de Liemerse Muziekschool van de ondergang te redden. Maar de SP hecht geen enkele waarde aan de krokedillentranen die deze CDA-Januskop uitte.

Was het niet deze wethouder die het 'Dierense model' in de raadsvergadering van 27 november verdedigde of fungeerde hij alleen maar als de sprekende pop van de CDA-fractie? Ook vandaag konden we in de Gelderlander lezen dat het CDA toch nog enige speelruimte gevonden heeft om 'mogelijk' de jeugd tot 15 of 16 jaar nog van gesubsidieerd muziekonderwijs te kunen voorzien.

De SP-fractie vraagt zich af waarom dat vorige week niet mogelijk was, of plundert het CDA hiervoor het subsidiepotje voor ouderen? Wij zullen morgen in de raadsvergadering onze stem laten horen en er nogmaals op aan te dringen gelden daar vandaan te halen die anders om onduidelijke redenen in de algemene reserves zullen verdwijnen.

U bent hier