h

Paul Freriks blikt terug op een trieste raadsvergadering

25 december 2002

Paul Freriks blikt terug op een trieste raadsvergadering

Woensdagavond was een sombere avond voor Zevenaar. De vergadering begon welliswaar om 19.00 uur maar was van te voren beslist. VVD en CDA hadden van te voren afgesproken nergens af te wijken van het CDA-voorstel.
Het valt dan niet mee voor de oppositie. Je kunt praten als Brugman. Je kunt met de meest redelijke argumenten komen. De macht van het getal regeert. Terwijl democratisch functioneren zo mooi kan zijn. Rekening houden met minderheden in een raad en er dan toch samen uitkomen.

Gelukkig kregen we alle tijd van voorzitter burgemeester de Ruiter om de discussie met het CDA aan te gaan. De VVD zat er echt bij in de trant van: "Mag ik weer snel mijn mandje in??" Wat de Ruiter vergadertechnisch goed deed was het accepteren van mondelinge amendementen. (wijzigingsvoorstellen) Dat hield de vaart in het debat. Ik vond de Ruiter toch in goede doen. Stijlvol accepteerde hij bij aanvang van de vergadering een petitie van verontruste buurtbewoners uit de wijk "Schaapsdrift", die willen voorkomen dat een 4-jarig meisje het land wordt uitgezet om procedurele redenen. (Dames en heren autoriteiten riep de petitie uit: "Mag svp het belang van zo-n klein kind ook even voorop staan??")

Maar terug naar de bezuinigingen. Dhr. Mullink van het CDA ging als altijd positief en vurig het debat aan. Maar hij had geen enkele speelruimte meegekregen van zijn fractie. "Slikken en stikken" was het CDA-devies voor deze avond.

Het meest schrijnende vind ik nog de bezuinigingen die jeugd en jongeren direct gaan treffen: Het volgen van muziekonderwijs voor jongeren wordt bekort en duurder gemaakt. Tarieven in het Lentebad gaan omhoog. Op de bibliotheek wordt (weer) eens bezuinigd. Nu 20.000 Euro. Wat is meer een basisvoorziening dan lezen? Als je dan toch kijkt naar je buurgemeenten -zoals het CDA continu deed- hadden ze dat t.o.v. het bibliotheekwezen ook moeten doen. Duiven en Didam geven per inwoner heel wat meer uit aan bibliotheekwerk. Ook meewerken aan een computerproject voor minima haalde het niet.

Zulke zaken versterken de tweedeling in onze samenleving. Zij die niet meer volledig mee kunnen doen en daarnaast een groep die alles makkelijk kan betalen. De SP-fractie protesteert hier zwaar tegen en zullen dat blijven doen!

Moet me nog even van het hart dat ik het vreemd vond dat PvdA en D66 wel accoord ging met tariefsverhogingen op gemeentelijke belastingen. Terwijl de lasten van de burgers zo-wie-zo al omhoog gaan omdat veel voorzieningen marktconform betaald zullen moeten worden. Met andere woorden: alles wordt duurder en de "markt" en niet de "overheid" bepaalt wat we in onze samenleving belangrijk vinden.

Inhoudelijk was ik wel te spreken over de bijdragen van PvdA en D66. Donker had al (terecht) rekening gehouden met een debacle en hield een fraai afsluitend betoog.

De SP-fractie constateerde -terecht- het volgende: voor 2003 zijn de uitgaven voor de muziekschool gegarandeerd. De herindeling met Angerlo zal vervroegde verkiezingen betekenen. Of in de lente van 2004 of in die van 2005!

De SP stelde derhalve dat zij de diverse instellingen aanraadt het te proberen uit te zingen tot de volgende verkiezingen. Verliest CDA en VVD haar meerderheid dan kunnen diverse zaken gerepareerd worden.

Paul Freriks

U bent hier