h

Schriftelijke vragen pas na 90 dagen beantwoord

27 december 2002

Schriftelijke vragen pas na 90 dagen beantwoord

Het college heeft ons geduld lang op de proef gesteld met het beantwoorden van onze schriftelijke vragen over de toestand van de Zevenaarse lantarenpalen. Hans Uilenhoed had de burgemeester al op de raadsvergadering van 18 december op het matje geroepen. De burgervader bekende dat het inderdaad geen pas gaf om vragen onbeantwoord te laten en hij beloofde namens het college beterschap.

Het blijkt nu dat ruim 98 van de tot nu toe 1889 gecontroleerde lantarenpalen in Zevenaar in meer of mindere mate doorgeroest zijn, 55 zijn er dermate aan toe dat deze direct vervangen dienen te worden. De SP-fractie vraagt zich af hoe dit zal aflopen als de overige 2583 lantarenpalen ook gecontroleerd zijn.

Het geeft dat toch op minst te denken over de kwaliteit van controleren die geleverd is door Dynamicon, ook al schrijft het college in haar antwoord dat Dynamicon geen wanpresatie heeft geleverd omdat zo schrijft het college: "Wij zijn van mening dat het onderhoud aan de lichtmasten in deze gemeente over het algemeen voldoet aan redelijke kwaliteitseisen.....", een regelrechte wanprestatie vindt de SP-fractie anders had het nooit zover kunnen en moeten komen als er beter gecontroleerd had geworden dan had de gemeente nu niet diep in de buidel hoeven te tasten en had er geen verspilling van gemeenschapsgelden plaats gevonden.

U bent hier