h

SP steunt de actie tegen sluiting van de bibliotheken in Rijnwaarden

25 januari 2012

SP steunt de actie tegen sluiting van de bibliotheken in Rijnwaarden

bieb
De gemeenteraad in Rijnwaarden heeft eind 2011 een motie van Belangen Gelders Eiland en het CDA aangenomen. Hierdoor wordt de subsidie voor de bibliotheekvoorzieningen op 1 januari 2013 verlaagd van 208.000 euro naar 80.000 euro. Op verschillende plaatsen in de gemeente is daarom grote onrust ontstaan. Sluiting van de filialen in Lobith en Pannerden is voor veel bewoners een angstaanjagend beeld. De bibliobussen bezoeken de kleine kernen ook niet meer. Wat de invloed van de sluiting van de bibliotheek Lobith zal zijn op de Speel-o-theek, die onlangs zijn 25 jarig bestaan vierde, is onduidelijk.

Dit heeft geleid tot diverse acties. Zo zijn er, met groot succes, handtekeningen verzameld op de pronkzitting in Herwen. Ook zijn alle basisscholen in de gemeente handtekeningen aan het verzamelen en is er een petitie op het internet gestart (http://bibliotheeklobith.petities.nl).

Verder is een actie gepland op woensdag 8 februari. Om 14.00 uur zullen zoveel mogelijk kinderen (onder begeleiding van hun ouders) zich verzamelen bij de bibliotheek in Lobith. Daar kunnen zij een boek gaan lenen. Zij zullen daarna oversteken naar het gemeentehuis om hun boek gaan lezen in de hal. Op deze manier zullen zij laten zien hoe belangrijjk de bibliotheek voor hen is. Senioren en andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd om dit protest te ondersteunen. Voor de allerkleinsten zal voorgelezen worden.
De handtekeningen, die door iedereen verzameld zijn, zullen op die dag worden aangeboden aan de burgemeester (of een van de wethouders).

De SP ondersteunt deze acties door handtekeningen te verzamelen en mee te werken aan deze acties. De SP roept iedereen op om mee te helpen. Voor informatie kunt u mailen naar rijnwaarden@tomaatnet.nl.

Tot ziens op het gemeentehuis!

U bent hier