h

Open brief aan Diafaan

18 januari 2014

Open brief aan Diafaan

"Harde kritiek op diafaan om Meulenvelden", zo luidt de kop van een artikel op de website van de Gelderlander.

In plaats van een nominatie voor de 'succesawards' van RTL7 ligt inmiddels de 'koude douche' van Tros Radar op de loer.

De vraag is natuurlijk mijnheer ten Westeneinde, wat U als bestuurder van Diafaan hiermee doet.

Graag gaan wij, het actiecommittee Meulenvelden opnieuw met U in gesprek om de gedwongen verhuizing van bewoners van Meulenvelden een andere wending te geven.

Om te beginnen willen wij nogmaals stellen achter de keuze van Diafaan te staan om plaatsen voor zware
zorg in te richten op Meulenvelden. Wij begrijpen dat hiervoor appartementen voor lichte AWBZ zorg ingeleverd moeten worden.

6 weken tussen aankondiging en verhuizing is echter onacceptabel. Even onacceptabel is een procdure
waarbij bezwaren zonder gespek van tafel geveegd worden en van mensen onder emotionele omstandigheden keuzes afgedwongen worden.

Het actiecommittee Meulenvelden wil dat:

  • met alle 22 bewoners en hun familie, opnieuw gesprekken worden gevoerd

  • de bewoners hierbij ondersteund worden door een ter zake kundige onafhankelijke partij, die de mensen kan helpen om alle vragen te kunnen stellen over de aard en kwaliteit van de beschikbare zorg op de vervangende woonomgeving. De kosten van deze deskundige derde zijn voor Diafaan.

  • deze onafhankelijke derde ook alle verdere consequenties van een verhuizing in beeld helpt te krijgen, zodat ook deze kunnen worden besproken en beoordeeld

  • afspraken, toezeggingen en maar ook alle nog openstaande punten voortkomend uit die gesprekken worden vastgelegd.

  • mensen voldoende tijd krijgen om dit binnen hun familie te bespreken, de deskundige blijft in deze periode beschikbaar voor advies en er is ruimte en tijd voor een 2e gesprek waarin aanvullende vragen en afspraken op tafel kunnen komen.

  • een aanbod pas passend is, als zowel Diafaan, de bewoner én de familie van de bewoner dit
    geaccepteerd heeft.

  • mensen voorrang krijgen bij terugkeer naar Meulenvelden indien zij dit wensen

  • er in overleg met de clienteraad een bezwaarprocedure voor interne verhuizingen wordt opgesteld

Als U gelijk heeft, mijnheer ten Westeneinde en er echt met de meeste bewoners inmiddels consensus is bereikt, dan heeft u van deze hernieuwde procedure dus weinig te vrezen.

Een aantal mensen heeft echt fundamenteel bezwaar tegen de op handen zijnde verhuizing, althans tegen de aangeboden oplossing. En er zijn mensen die zich gedwongen hebben gevoeld, onder extreme emotionele omstandigheden, een keuze te hebben moeten maken en daar diep ongelukkig onder zijn. Ik ken niet van al deze mensen de details, maar kan hier wel concreet noemen Mw. S., 89 jaar met zeer slecht zicht, met een mantelzorger in Didam, die echt niet naar Zeddam kan en mw. P., met ZZP6 met mantelzorgers in Arnhem en Baarn, voor wie Zeddam een onoverkomelijke extra belasting oplevert.

Wat ons betreft hoeven we niet te wachten op de stemming in de 2e kamer as. dinsdag, over de motie
Leijten/v.Gerven van de SP. Wij gaan graag per direct, het gesprek hierover met U aan. Wij passen ons graag aan U aan, onze agenda heeft hiervoor voldoende ruimte begin volgende week.

Luister naar de mensen die voor hun zorg van U afhankelijk zijn.

Ik breng U hierbij opnieuw in herinnering de beginswet zorg, waarin op de allereeste plaats staat:
'het recht op de regie over het eigen leven'.

Het actiecommittee Meulenvelden komt op
voor dat recht.

Namens het actiecommittee Meulenvelden

Marlou Willems

Reactie toevoegen

U bent hier