h

De verkiezingsdebatten

18 februari 2014

De verkiezingsdebatten

Op 30 januari had het Cultuurdebat in het Musiater de primeur. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op komst!

Wij zien dit maar even als een generale repetitie. Een slechte generale is toch vaak een voorloper op een goede première?? Een slechte generale? Ja, heel slecht.

Het debat onder leiding van "bekende Nederlander" Wouke van Scherrenburg beloofde leuk te worden. Zij staat bekend als een vlotte prater die "to the point" en "rake" vragen durft te stellen.

Helaas was haar antipathie voor de SP zo groot dat onze debater Jan Hendriks meerdere malen niet eens zijn
zin mocht afmaken. Een schande voor de politiek, zoals ook blijkt uit het blog van collega raadslid Louis Janssen:
http://louisjansen.com/?tag=cultuur-of-niet-dat-is-de-vraag

Dat Groen Links vervolgens groot applaus scoort met onze argumenten uit de vergadering van de commissie samenleving, maakt het extra zuur:

Daar was ons argument: We zouden eens bij cultuur moeten kijken naar wat het ons als samenleving oplevert in plaats van alleen maar naar wat het kost.

 

Op 1 februari het ouderendebat. In de "Hooge Bongerd" gingen de lokale politici aan de hand van een aantal stellingen het debat met elkaar aan. Debater hier was Marlou Willems.

Voor de SP een inkoppertje. Met al onze aandacht voor de zorg, het ziekenhuis, GGZ, de WMO en recent
onze inzet voor de gedwongen verhuizing van 22 bewoners uit Meulenvelden Didam wist Marlou hier op alle fronten het SP standpunt goed te verwoorden.

“Zoals er een wet gewortelde asielzoekerskinderen bestaat zou er ook een wet voor gewortelde bewoners moeten bestaan”, was een uitspraak die veel instemming kreeg onder de aanwezigen.

Voldoende respons uit de zaal en instemmend geknik van de collega's. Voldoende steun voor een opdracht
aan het college? We zullen woensdag 26 februari merken of de andere partijen onze motie steunen of dat het opnieuw wel woorden maar geen daden zijn....

Zie ook:

http://www.anbo.nl/afdelingen/zevenaar/nieuws/zevenaarse-ouderen-willen-in-gemeente-blijven

Reactie toevoegen

U bent hier