h

Geen gedwongen verhuizing van ouderen in Zevenaar!

27 februari 2014

Geen gedwongen verhuizing van ouderen in Zevenaar!

Vandaag heeft de gemeenteraad van Zevenaar zich uitgesproken over gedwongen verhuizingen van bejaarden, buiten hun vertrouwde omgeving. Zorginstelling Diafaan werd door meerdere raadsleden als voorbeeld genoemd in hun argumentatie deze motie te steunen.

Tijdens het ouderendebat in de Hooge Bongerd op 1 febr jl. werd naast het voorbeeld van Meulenvelden in Didam ook de tijdelijke verhuizing van Zevenaarse inwoners naar de omliggende dorpen genoemd, door de sloop en nieuwbouw van Subenhara. Hoe tijdelijk kun je een al 2 jaar durende situatie overigens noemen voor mensen die soms al 80 jaar of ouder zijn?

Voor de SP was de tijdens het debat gehoorde verontwaardiging op het podium aanleiding, om de raad rechtstreeks om een uitspraak te vragen. Is dit gesleep
met bejaarde mensen aanvaardbaar of niet. Niet dus.

Lees verder voor de tekst van de motie, die unaniem is aangenomen. Hopelijk komt dit signaal ook snel terecht bij bestuurder Ten Westeneinde van Diafaan!

Motie: gewortelde bewoners

Toelichting: Tijdens het ouderendebat in de aanloop
naar de verkiezingen, kwam aan de orde dat op meerdere plaatsen in de Liemers, bejaarden tegen hun wil, buiten hun woonplaats worden gehuisvest.

Soms omdat hun verzorgingsverhuis wordt gesloopt (bijv Subenhara), soms omdat de directie andere keuzes maakt (bijv. Meulenvelden Didam)

Niet alleen de aanwezige ouderen, maar ook alle partijen op het podium vonden dit een ongewenste situatie

Draagt het college op: In gesprek te gaan met de zorginstellingen om onze bezorgdheid over deze verhuizingen te uiten. Zevenaar is een centrumgemeente en het is mede daarom volstrekt onaanvaardbaar dat Zevenaarse bejaarden voor hun huisvesting moeten uitwijken naar de omliggende dorpen

Ondertekening: Zevenaar, 23 februari 2014

De fractie van de SP (de motie is mede ondertekend door de PvdA)

namens deze,

De fractievoorzitter.

J.A.T.M. Hendriks

Reactie toevoegen

U bent hier