h

SP, MEEST LANDELIJKE LOKALE PARTIJ

5 maart 2014

SP, MEEST LANDELIJKE LOKALE PARTIJ

De SP wordt van alle landelijke partijen als de meest lokale partij gezien. Maar liefst 31 procent van de Nederlanders geeft aan dat de SP dé partij is die het best in staat is om de lokale belangen te dienen.

De SP wordt niet alleen door de eigen achterban maar ook door PvdA-, 50Plus- en PVV-aanhangers tot meest lokale partij verkozen. De PVV volgt na de SP met 20 procent, daarna de PvdA met 19 procent. De VVD en D66 scoren met respectievelijk 9 en 8 procent laag als het gaat om het behartigen van lokale belangen.

Emile Roemer, partijleider van de SP vertelt trots: ‘Zo'n resultaat (van het onderzoeksbureau MWM2) is een fijne opsteker voor al die partijgenoten die in de gemeenteraden hun werk doen. Wij stellen hoge eisen aan onze raadsleden. Ze moeten hun zaakjes goed kennen, goed kunnen debatteren, en vooral goed op de hoogte zijn van wat er speelt. Het lezen van de stukken van het college van B&W is niet voldoende. Zonder actie geen fractie, en zonder onderzoek geen recht van spreken, zijn gevleugelde uitdrukkingen die van toepassing zijn op onze raadsleden. Daarbij doen ze het niet voor het geld – dat storten ze ten behoeve van onderzoek, hulp, acties en opleiding grotendeels in de partijkas – maar voor hun idealen en hun ideeën voor een betere en socialere gemeente. Onderzoeken laten zien dat onze aanpak werkt en daar mogen we best trots op zijn. Het wordt een mooie campagne! `SP, 100% sociaal.’

Uit eerder onderzoek van André Krouwel, politicoloog aan de VU en wetenschappelijk directeur van Kieskompas bleek dat SP raadsleden hun achterban het best vertegenwoordigen. Inzet voor zorg, wonen en armoedebestrijding is vaak hun eerste prioriteit en daarnaast vertegenwoordigen SP raadsleden vaak wijken en buurten.

Reactie toevoegen

U bent hier