h

Voorkeursstemmen en zetelverdeling

24 maart 2014

Voorkeursstemmen en zetelverdeling

Beste SP stemmers,

Natuurlijk had ik als eerste vrouw op de lijst en zittend commissielid voor de SP op plek 2 van de lijst kunnen staan. Toch is na uitvoerig overleg, met en door de SP afdeling bewust gekozen om mij op de vierde plaats te zetten.

De 195 voorkeurstemmen zijn een enorme opsteker, een blijk van waardering, een stimulans, maar de redenen om lager op de lijst te staan blijven onveranderd. Plek 4 was namelijk niet gekozen omdat dat een overkiesbare plaats was, maar omdat met 4 zetels het huidige dilemma zich niet zou voordoen.

Ik ben getrouwd met SP fractievoorzitter Jan Hendriks. Met 3 zetels zou ik op basis van zoveel voorkeurstemmen de raadsbenoeming wellicht kunnen accepteren, maar met 'slechts' 2 zetels is de SP fractie erg kwetsbaar als wij die met ons tweeën zouden invullen.

Zoals in de media al gemeld: hoogbejaarde ouders, kinderen, ziekte of een privé aangelegenheid kan de fractie voor kortere of langere tijd onbemenst laten.

SP'ers staan niet op de lijst voor persoonlijk gewin, maar om met een zo krachtig mogelijke fractie onze achterban, en vooral de meest kwetsbaren in onze samenleving zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen. Om van Zevenaar een zo sociaal mogelijke gemeente te maken, waarin de menselijke maat belangrijker is dan geld en
prestige.

Samen met de fractie en het bestuur van onze afdeling ben ik tot de conclusie gekomen dat wij dat het beste kunnen doen door onze nr 2 op de lijst, Ed van der Schaft, de zetel te laten innemen.

Ik zal in de commissie Samenleving de SP fractie blijven vertegenwoordigen en als leidende kracht van onze SP hulp-en informatiedienst daar waar nodig in actie komen. Nu in de wetenschap dat mijn werk niet onopgemerkt is gebleven en door de SP kiezers gewaardeerd wordt.

Mochten er zich, in de loop van deze raadsperiode, ontwikkelingen voordoen die een wijziging in de fractie nodig maken, dan kan wellicht een andere keuze gemaakt worden.

Ik dank u allemaal voor uw stem, over 4 jaar sta ik bij ongewijzigde omstandigheden, opnieuw op plek 4. Niet omdat dat een veilige onverkiesbare plaats is, maar in de hoop met een nog sterkere fractie uw Zevenaar socialer te maken.

Marlou Willems

Reacties

Alle argumenten die nu worden gebruikt om te rechtvaardigen dat nr. 4 niet beschikbaar is voor het raadswerk, golden ook al ten tijde van de samenstelling van de kieslijst.
Ik vind het dan ook kiezersmisleiding om nu deze manoeuvre uit te halen of een gebrek aan doordacht handelen. Dat belooft weinig goeds voor de fractie en het bestuur van de SP Zevenaar.

Reactie toevoegen

U bent hier