h

SP niet in nieuwe coalitie Zevenaar

10 april 2014

SP niet in nieuwe coalitie Zevenaar

De SP zal geen deel uitmaken van de nieuwe coalitie in Zevenaar. Dit is teleurstellend, omdat juist de SP in een tijd dat er enorme veranderingen plaatsvinden in de zorg en het sociaal domein een belangrijke bijdrage kan leveren aan een sociaal Zevenaar.

De partijen Lokaal Belang, D66 en PvdA hebben voor elkaar gekozen. Er is geen duidelijke inhoudelijke reden aangegeven waarom de keuze op deze combinatie is gevallen. Ook de PvdA heeft gekozen voor het liberale D66 in plaats van de linkse SP. Eens te meer wordt duidelijk dat een echt linkse stem alleen maar een stem voor de SP kan zijn!

De SP gaat de oppositie in en zal blijven doen wat we altijd al deden: een bondgenoot zijn van de bewoners van Zevenaar. We zijn als SP sterker geworden, in Zevenaar en in De Liemers. Samen met de SP fracties in Duiven en Westervoort zullen wij de strijd aangaan en onze idealen realiseren vanuit de oppositie.

Reactie toevoegen

U bent hier