h

Zevenaar krijgt het referendum

1 juli 2014

Zevenaar krijgt het referendum

Na veel vergeefse pogingen is het de SP gelukt nu ook in Zevenaar een referendum- verordening te krijgen. De raad krijgt hiermee een extra instrument om de mening van inwoners te betrekken in de besluitvorming.

 De SP ziet graag dat, bij belangrijke onderwerpen zoals een gemeentelijke herindeling, de inwoners hum mening kunnen geven. Om zo’n raadgevend referendum te houden moet er een referendumverordening zijn. Al jaren zijn door de SP-fractie pogingen gedaan om de raad in Zevenaar zover te krijgen dat een referendum mogelijk wordt. Nu is het gelukt!

In de raadsvergadering van 25 juni 2014 heeft de raad niet alleen besloten het referendum mogelijk te maken, ook is het benodigde aantal handtekeningen benodigd voor een burgerinitiatief verlaagd van 100 naar 50.

Het is nu aan de inwoners om belangrijke zaken aan de orde te stellen. Natuurlijk is de SP, daar waar we Zevenaar kunnen versterken in menselijke waardigheid, menswaardigheid en solidariteit, bereid te helpen

Reacties

Goed werk! Referendumverordening verhoogt democratisch gehalte van de samenleving.

Reactie toevoegen

U bent hier