h

SP stemt tegen de meerjarenbegroting Zevenaar

5 november 2014

SP stemt tegen de meerjarenbegroting Zevenaar

Tijdens de begrotingsvergadering van de gemeenteraad heeft de fractie van SP Zevenaar tegen de meerjarenbegroting gestemd. Nog voor de behandeling van de meerjarenbegroting zette de coalitie onder aanvoering van Lokaal Belang de toon. Er moest en zou per direct nog meer geld naar het peperdure nieuwe gemeentehuis. Het gezonde verstand, om te wachten tot de resultaten van fase 1 en 2 bekend zijn, ontbrak bij de coalitie.

De raadsvergadering begon goed met de beëdiging van Björn Zock waarmee de SP fractie weer compleet is.

Tijdens de algemene beschouwingen hebben we een duidelijk SP-geluid gehoord. De fractie kon de lastenverzwaringen (het verhogen van de onroerend zaak belasting en het verhogen van de parkeertarieven) niet rijmen met de beslissing om op dit moment meer geld beschikbaar te stellen voor de bouw van fase 3 van het nieuwe gemeentehuis. Opnieuw betalen de inwoners en de kleine ondernemers van Zevenaar de prijs voor een te duur en onnodig nieuw gemeentehuis.

Gelukkig heeft het college in Zevenaar het tijdens de verkiezingen gepresenteerde voorstel van de SP omarmt om een specifieke financiële reserve te maken, om rampen als gevolg van de afbraak van ons zorgstelsel op de kunnen vangen. Maar dat neemt niet weg dat we ons nog altijd zorgen maken om de gevolgen van het regeringsbeleid voor Zevenaar. Het wettelijke recht op zorg mag dan wel zijn afgeschaft, maar het morele recht op zorg staat wat de SP betreft nog volledig overeind. Wij vinden dat mensen die zorg nodig hebben deze moeten krijgen. Hiervoor blijven we strijden!

De SP fractie heeft gestemd zoals u van de SP gewend bent. Positief, Kritisch en Voor alle bewoners van Zevenaar. Instemmen met deze begroting zat er dit jaar niet in.

Reactie toevoegen

U bent hier