h

Niemand achter de geraniums: betaald werk en goede begeleiding

16 november 2015

Niemand achter de geraniums: betaald werk en goede begeleiding

De SP voerde maandag 16 november actie voor passend werk en goede begeleiding bij de Sociale Werkvoorziening Presikhaaf Bedrijven.
Staatssecretaris Klijnsma kwam op werkbezoek bij de schoolmeubelfabriek in Arnhem. Zij ging in gesprek over de actieve rol die ondernemingen kunnen spelen bij de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De SP vindt dat nog steeds te weinig ondernemers hun sociale verantwoordelijkheid nemen. Er is  onvoldoende passend werk voor de 1.890 SW-medewerkers van Presikhaaf Bedrijven. 

Presikhaaf bedrijven wordt momenteel afgebouwd: 1.890 SW-medewerkers moeten duurzaam worden geplaatst in de regio, bij een externe werkgevers
of gemeenten. 480 SW-medewerkers behouden hun recht op een beschutte werkplek. De SP maakt zich daarover zorgen, 480 medewerkers is onvoldoende om Presikhaaf Bedrijven als organisatie overeind te houden.
De SP wijst een sterfhuisconstructie af.

Ondertussen ziet de SP ook dat de arbeidsomstandigheden, de werkdruk en begeleiding niet overal even goed geregeld zijn. Daar vroeg zij nadrukkelijk aandacht voor bij de staatssecretaris. De SP wil dat Presikhaafbedrijven de SW-medewerkers op hun kwaliteiten beoordeelt. Er moet in samenspraak met hen naar passend werk worden gezocht.  

De SP maakt zich vooral zorgen over de meest kwetsbare groep, zij hebben een loonwaarde onder de 25%. De SP wil voorkomen dat medewerkers straks thuis achter de geraniums komen te zitten zitten. Al deze mensen verdienen een baan waarin zij optimaal tot hun recht kunnen komen. Een passende baan dus en bij voorkeur geen dagbesteding. Wat voorkomen moet
worden is dat er met behaalde cijfers wordt gepronkt, terwijl de medewerkers niet op de juiste plek zitten.

De SP wees de staatssecretaris erop dat de detachering bij Presikhaafbedrijven niet overal voorspoedig verloopt. Werkomstandigheden en begeleiding laten op verschillende plekken te wensen over, ook de
werkdruk wordt als te hoog ervaren. Zoals bij de schoolmeubelfabriek die de staatssecretaris vandaag bezocht. 

Reactie toevoegen

U bent hier