h

Faillissement Diafaan aangekondigd

21 april 2016

Faillissement Diafaan aangekondigd

Foto: Ed van der Schaft

De SP is geschrokken van het bericht in de media over het aangekondigde faillissement van Diafaan. Deze week vertelde Stef Bijl, de wethouder sociaal domein in Zevenaar, aan de SP dat alles goed gaat. Onze verontwaardiging over de situatie met Diafaan is dan ook groot. Hoe heeft het zover kunnen komen? Welke invloed heeft het beleid van Zevenaar gehad op een faillissement van Diafaan? En wat betekent dit nu voor de 900 medewerkers en 1800 cliënten? Deze en andere vragen heeft de SP fractie gesteld aan het college van Zevenaar. Het is nu zaak dat snel gehandeld wordt om drama’s te voorkomen.

Voordat een faillissement definitief wordt zullen er pogingen ondernomen worden om (delen van) het bedrijf te redden. Hierbij is het wat de SP betreft vanzelfsprekend dat de medewerkers met dezelfde arbeidsvoorwaarden en met behoud van rechten aan te werk blijven. Ondertussen moet de zorg voor de cliënten doorlopen. Het kan niet zo zijn dat er haperingen in de zorgverlening komt. Mensen die gisteren zorg van Diafaan kregen, moeten deze zorg ook vandaag nog krijgen. Zij mogen de komende periode niets van de ontstane situatie merken.

De SP in Zevenaar, spreekt de wens uit dat acties, vergelijkbaar met eerdere acties rond Sensire en TSN, in Zevenaar niet nodig zijn. Ondanks dat hebben wij, aansluitend op de berichtgeving in de media, direct de FNV benaderd zodat de strijd in Zevenaar kan worden opgepakt.

Reactie toevoegen

U bent hier