h

Busje komt... NIET!

2 november 2016

Busje komt... NIET!

Foto: SP Zevenaar

De afgelopen week heeft de SP gehoord over een meisje van 5 jaar oud die niet met het leerlingenvervoer naar school mag. Deze kwestie blijkt al ruim een jaar te lopen. Aanvankelijk was het vervoer geen probleem. Na de toekenning door de gemeente werd het besluit echter teruggedraaid.

Na het nameten van de afstand door ijverige ambtenaren bleek de school net niet ver genoeg te liggen. In de bezwaarprocedures kregen de ouders
gelijk, maar het college van Zevenaar hield voet bij stuk. Nu is een rechtszaak aangespannen en houdt de wethouder haar poot stijf.
De kwestie is vanavond aan de orde gekomen tijdens het debat over de meerjarenbegroting. Veel toezeggingen en evenzoveel voorbehouden bracht
de SP ertoe een motie van wantrouwen tegen wethouder Van der Werf in te dienen. In de aanloop naar en tijdens het debat heeft de SP aangegeven
dat zij de kwestie hoog opneemt. Deze uitvoering van het beleid is in strijd met de ideologische uitgangspunten van de SP. De motie was dan
ook onvermijdelijk. Natuurlijk kreeg de SP-fractie veel verwijten en beschuldigingen om de oren. Maar goed, niet iedereen durft achter zijn idealen te blijven staan. De SP wel!
De komende 14 dagen zal de SP de wethouder van D66 nauwlettend volgen. Zal zij oog hebben voor de menselijke maat en gebruik maken van haar mogelijkheden om positief te besluiten over het vervoer van dit meisje of is vasthouden aan asociaal beleid belangrijker?

Reactie toevoegen

U bent hier