h

GVL Zevenaar?

5 december 2016

GVL Zevenaar?

Zoals het er nu voor staat is de SP tegen de komst van een Gemeenschappelijke Vreemdelingen Locatie (GVL) in Zevenaar. De redenen voor de zevenaarse wens voor een GVL zijn niet zuiver en de aanpak schiet enorm te kort. De keuze voor de locatie voor de GVL had niet beroerder kunnen zijn. De GVL is, naar de mening van de SP-fractie, een project welke Zevenaar niet aan kan en grote risico’s met zich meebrengt.

Vanaf het eerste moment worden de bewoners en bedrijven niet volledig en juist geïnformeerd. Alle communicatie is erop gericht om de komst zo geruisloos mogelijk te laten verlopen. Iedere kritische vraag of opmerking wordt, door het college van Burgemeester en Wethouders, weggewerkt en de besluitvorming wordt strak geregisseerd. De rol van Lokaal Belang roept veel vragen op. Het lijkt erop dat belangen van de eigenaar van het terrein waar de GVL moet komen, belangrijker zijn dan de belangen van bewoners en ondernemers. 

Ook wordt de groep omwonenden, de groep mensen welke te maken krijgen met vreemdelingen die hun weg proberen te vinden rond de GVL en in het centrum, met opzet klein gehouden. Het centrum eindigt niet bij het Raadhuisplein. En bewoners van de Babberichseweg, Vondellaan en Bergvrede gaan wel degelijk iets merken van het verkeer van en naar de GVL. Te meer omdat binnenkort de spoorwegovergang op de Babberichseweg afgesloten gaat worden!!!

Dat we tegen deze GVL zijn, betekent niet dat wij tegen de opvang van vreemdelingen zijn. Mensen met een verblijfsstatus willen wij ruimhartig opnemen in onze gemeente. Het is echter wel zo dat daarvoor het nodige gedaan moet worden. De gemeente moet zorgen voor meer betaalbare huurwoningen in Zevenaar en er moeten voldoende goede faciliteiten, zoals taalonderwijs en begeleiding, komen voor een goede integratie.

Op dit moment zijn er onvoldoende betaalbare huurwoningen en zijn de wachttijden voor een huurwoning te lang. De SP wil dat snel een start gemaakt wordt met de bouw van nieuwe betaalbare huurwoningen. Organisaties en faciliteiten welke Zevenaar vroeger wel kende, moeten opnieuw worden opgezet.

Reacties

geen gvl

Reactie toevoegen

U bent hier