h

Onder bedreiging naar de Sociale Dienst

13 januari 2017

Onder bedreiging naar de Sociale Dienst

Foto: SP Zevenaar / Annemiek Roes

Woensdag en donderdag waren in het gemeentehuis aan de Kerkstraat in Zevenaar een reeks bijeenkomsten georganiseerd door de Regionale Sociale Dienst, RSD De Liemers. In totaal moesten 360 mensen verplicht komen voor uitleg over de Participatie Wet; procedures; formulieren en boetes. Naar aanleiding van meldingen bij de SP  zijn we met de mensen in gesprek gegaan en hebben we de gelegenheid genomen te vragen naar ervaringen met “verplicht vrijwilligerswerk” en “werken zonder loon”. Natuurlijk hebben wij onze verontwaardiging, over de manier waarop de RSD met mensen omgaat, laten horen.

Volgens de uitnodiging aan de mensen is de bijeenkomst, waar men nu onder bedreiging voor moest komen opdraven, in 2015 al aangekondigd. Dit was kennelijk nadat in 2014 de gemeenteraad de gevolgen van de Participatie Wet heeft besproken en het beleid voor de RSD heeft vastgesteld. We zijn nu in 2017. En is er nu werkelijk zoveel gewijzigd in de Participatie Wet? Wij denken van niet. Desgevraagd door de SP-fractie gaf wethouder Stef Bijl aan ook niet te weten waarom de bijeenkomsten georganiseerd zijn.

In groepjes van 50 personen zijn de mensen met een uitkering bijeengebracht in de patio van het nieuwe gemeentehuis. De patio is een soort aquarium, met glas rondom. Hoewel de RSD zegt de privacy van mensen serieus te nemen, werden de mensen tentoongesteld voor iedereen zichtbaar en herkenbaar als cliënt van de sociale dienst. Terwijl de RSD gewoon haar eigen kantoor had kunnen gebruiken, vindt men het kennelijk nodig deze moderne versie van de schandpaal in te moeten zetten.

Wij hebben met veel mensen kunnen praten en nuttige informatie verzameld. Wij hebben gevraagd naar ervaringen met verplicht vrijwilligerswerk; ervaringen met werken zonder loon en de gevoelens over de RSD. Wij werken nu nog aan de analyse van de ontvangen gegevens. Wij zullen daar zeker wat mee gaan doen en over berichten.

Wat al duidelijk was en in de gesprekken -heel pijnlijk- nog duidelijker is geworden, is het ongenoegen over de manier waarop de RSD met haar clienten omgaat. Zelfs mensen, die wegens zeer ernstige ziekte vrijgesteld zijn van een sollicitatieplicht, zijn onder het dreigement hun uitkering te verliezen, verplicht om te komen. De SP vindt dat hiermee de menselijke waardigheid ernstig geweld is aangedaan.

De reportage van Omroep Gelderland laat heel goed zien dat de beleving van de RSD in het geheel niet in overeenstemming is met de dagelijkse realiteit van de mensen.

Foto: SP Zevenaar
Naast een vragenformulier en informatie over de SP-actie “STOP Werken zonder loon” hebben wij de mensen een Opkikkertje aangeboden. De opkikker werd met een glimlach ontvangen. En, natuurlijk was de opkikker in de smaak tomaat.

Reacties

De RSD gaat onmenselijk om met hun cliënten om. Mensen worden onder druk gezet te solliciteren op vacatures die niet passend zijn, mensen worden verplicht naar een diëtiste -in hebt traject vitaliteit- gestuurd en na een afwijzing op een sollicitatie zeer onprettig te woord gestaan door de RSD. SP kom in aktie.

Helemaal eens met de opstelling van de SP fractie tegen de handelswijze van de RSD Zevenaar. Het is toch van de gekke dat er op deze wijze met de mensen omgegaan wordt die toch al zo kwetsbaar zijn. Het lijkt er steeds meer op dat de mensen met een sociale uitkering op de beklaagdenbank zitten en er met boetes gedreigd wordt, in plaats van een menswaardige begeleiding van deze mensen om ze weer op weg te helpen. De RSD heeft hiermee de plank volslagen misgeslagen. De complimenten voor de SP in deze kwestie.

Eugene Wagenmakers.

Reactie toevoegen

U bent hier