h

Meldpunt klachten AVAN

15 februari 2017

Meldpunt klachten AVAN

Foto: SP Arnhem

Vanaf heden kan iedereen met een klacht over aanvullend openbaar vervoer voor de regio Arnhem-Nijmegen (AVAN) terecht op het meldpunt van de SP Arnhem. Aanleiding hiervoor zijn de vele klachten die de SP fractie Arnhem over deze dienstverlener bereiken. Ook in Zevenaar zijn klachten over AVAN binnengekomen.  Maar over de verplichting voor een WMO-pas is in de raad van Zevenaar niet gesproken.

De maatregel, om gedwongen om een WMO pas aan te vragen, heeft gevolgen voor honderden gebruikers van aanvullend openbaar vervoer. De SP verwacht dat, naast de reguliere klachten over de dienstverlening van AVAN, er vele klachten binnen zullen komen over het door provinciale staten genomen besluit en heeft daarom een meldpunt geopend.  De fractie van SP Zevenaar gaat vragen stellen over de situatie in Zevenaar.

Heeft u een klacht over AVAN, laat het ons weten via een email naar het adres: klachtavan@gmail.com of bel ons: 06-33310103 (en spreek een boodschap + telefoonnummer in)

Reactie toevoegen

U bent hier