h

SP start met meldpunt "Werken Zonder Loon"

19 maart 2017

SP start met meldpunt "Werken Zonder Loon"

Naar aanleiding van eerdere meldingen stond de SP al voor de deur van het gemeentehuis in Zevenaar. We spraken met mensen die waren opgeroepen voor een voorlichtingsbijeenkomst van de Regionale Sociale Dienst De Liemers. Geschrokken van wat deze dag en nadien gehoord hebben, zijn we met een meldpunt gestart. Heeft u ervaring met "verplicht vrijwilligerswerk" of "werken zonder loon"? Meldt het ons! Wilt u iets kwijt over de wijze waarop de RSD met u omgaat? Laat het ons weten!

Steeds vaker eist de overheid van mensen met een uitkering dat ze ‘werkervaring’ op moeten doen of in ruil voor hun uitkering een tegenprestatie moeten leveren. Uitkeringsgerechtigden moeten papier gaan prikken, voedsel inpakken of in de bediening of zorg werken. Dit is werken zonder loon. Het leidt tot verdringing van betaalde banen, werkloosheid en armoede. De SP vindt dit onacceptabel en wil samen met vakbonden en andere politieke partijen het verzet organiseren tegen dit oneerlijke werk. In de Tweede Kamer heeft de SP een initiatiefwet geschreven, de Wet Verdringingstoets. Deze wet moet leiden tot een verbod op werken zonder loon. De Tweede Kamer heeft de wet aangenomen. Binnenkort komt de wet in de Eerste Kamer.

Met de Wet verdringingstoets wil de SP mensen met een bijstandsuitkering meer kansen te bieden op een echte, betaalde baan en werknemers in loondienst en zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) te beschermen tegen oneerlijke concurrentie door de inzet van onbetaalde krachten. De SP wil deze ongewenste verdringing tegengaan. Daarbij moet worden opgemerkt dat zeker niet al het onbetaald werk dat door mensen met een uitkering wordt gedaan, gezien wordt als verdringing.

Lees hier meer over de actie "Werken zonder Loon".

Reactie toevoegen

U bent hier