h

Leerlingenvervoer nader bekeken

14 juli 2017

Leerlingenvervoer nader bekeken

Foto: SP Zevenaar

In de laatste week voor de schoolzomervakantie is de SP Zevenaar in gesprek geweest met chauffeurs in het schoolvervoer. Al langere tijd komen er bij de SP met regelmaat klachten binnen over AVAN. De klachten gaan over het doelgroepenvervoer in het algemeen en het leerlingenvervoer in het bijzonder. Natuurlijk willen wij ook de ervaringen van de chauffeurs weten.

AVAN is de vervoersorganisatie waarmee negentien gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen samen werken aan het regionale doelgroepenvervoer. Dat klinkt fantastisch en politieke bestuurder zijn er lyrisch over, maar mensen aangewezen op deze vorm van vervoer zijn dit vaak niet. Zo gaat er in het leerlingenvervoer veel fout: Routes zijn te lang; Er is onvoldoende contact met ouders; Klachtafhandeling gaat niet goed en Onervaren chauffeurs worden ingezet waardoor incidente met jonge kwetsbare kinderen geregeld voorkomen.

De SP heeft met chauffeurs gesproken en we hebben enquĂȘteformulieren uitgereikt. Met name chauffeurs met lange ervaring in het leerlingen vervoer bevestigde de meest gehoorde klachten. De meest gehoorde adviezen zijn: zet in het belang van zowel het contact als de kwaliteit vaste ervaren chauffeurs in op ritten van het schoolvervoer; zorg zoveel mogelijk, maar zeker waar het nodig is, begeleiding in op de ritten en zet het leerlingenvervoer niet onder druk door werkzaamheden voor andere doelgroepen te verweven in het verantwoordelijke werk van de chauffeurs. Zie hier een belangrijke opdracht voor de verantwoordelijke wethouders en AVAN.

Reactie toevoegen

U bent hier