h

SP-fractie van start

1 februari 2018

SP-fractie van start

Foto: Ed van der Schaft

Terwijl over heel Nederland de campagnes voor de gemeenteraden op stoom raken zijn wij in Zevenaar al vanaf 1 januari met het werk in de nieuwe raad van de nieuwe gemeente Zevenaar begonnen. De SP-fractie is er klaar voor.

De verkiezingsuitslag heeft ertoe geleid dat de SP opnieuw met twee zetels in de raad is gekomen. Gezien de grote problemen in Zevenaar op het gebied van zorg, wonen en werk & inkomen werd een groei voor de SP verwacht. Onze verwachtingen zijn niet uitgekomen.

Met dezelfde personen is de SP-fractie begonnen met het politieke werk. De rolverdeling is wel iets anders geworden. Lotte van der Velden is in de raad gekomen. Bjorn Zock zit niet meer in de raad, maar blijft wel in de fractie. Bjorn gaat de SP vertegenwoordigen in de commissie Ruimte. Lotte neemt de commissie Samenleving voor haar rekening. Ed van der Schaft blijft naast het raadlidmaatschap in de commissie Middelen.

Bij aanvang van een nieuwe raadsperiode zijn, ondanks dat andere politieke partijen het anders willen doen geloven, de problemen voor de mensen niet verdwenen. Het tegendeel is waar. Op verschillende terreinen zijn de problemen groter geworden en zijn de verwachtingen somber. Niets om echt blij van te worden. Onze afdeling gaat door met het aanpakken van de problemen en de fractie ondersteund het werk van de afdeling. De fractie zal de strijd voor verbeteringen in de raad laten horen.

Reacties

Heel veel succes.

Reactie toevoegen

U bent hier