h

Giften in de bijstand

27 maart 2021

Giften in de bijstand

Foto: SP

Vrijwel iedereen kent wel het verhaal van die mevrouw, die problemen kreeg met de sociale dienst, omdat haar moeder haar hielp met boodschappen.

Deze en andere schrijnende verhalen van mensen in de bijstand waren aanleiding voor Jasper van Dijk, SP’er in de Tweede Kamer, een motie in te dienen waarin mensen met een bijstandsuitkering per jaar 1.200 euro aan giften mogen ontvangen. De motie werd aangenomen.

Vooruitlopend op de uitvoering van die motie hebben we die in Zevenaar ook maar alvast ingediend. En met succes, de motie werd aangenomen met steun van de meeste partijen. Alleen het CDA stemde tegen.

Reactie toevoegen

U bent hier