h

Bruil

5 maart 2008

SP Westervoort neemt niet deel in klankbordgroep asfaltcentrale

Provincie Gelderland, gemeente Arnhem en Bruil hebben diverse “omgevingspartijen” waaronder SP Westervoort uitgenodigd om zitting te nemen in een klankbordgroep inzake de inpassing van Bruil. De eerste bijeenkomst van deze klankbordgroep staat gepland voor 5 maart aanstaande. Veel genodigden (vooral de diverse bewonersgroepen) hebben besloten om niet deel te nemen in deze klankbordgroep.

Lees verder
1 maart 2008

SP Westervoort en D’66 slaan de handen ineen om Bruil tegen te gaan

Al tijden maakt SP Westervoort zich hard tegen de komst van asfaltcentrale Bruil op de Koningspleij in Arnhem. Door de komst van deze fabriek zal er een toename zijn van de hoeveelheid fijnstof, er zal geluidsoverlast ontstaan en de verkeersdrukte zal toenemen met 175 vrachtwagens per dag. In juni hebben wij de inwoners van Westervoort hierover ingelicht omdat het gemeentebestuur van Westervoort haar mond hield.

Lees verder
4 februari 2008

SP bedankt de politieke partijen voor hun steun.

Er is (eindelijk) de nodige opwinding ontstaan, in Westervoort, over de vaststaande plannen om de asfaltfabriek van Bruil over te plaatsen van Wageningen naar Arnhem.

Lees verder
19 januari 2008

Provincie liegt over Bruil

De propaganda-afdeling van de Provincie Gelderland heeft op kosten van de belastingbetaler een schitterende veelkleurendruk krant huis aan huis verspreid in de provincie.
Eén grote lofzang op de zegeningen van het bestuur van onze provincie. Je weet wel die provincie waar CDA, PvdA en Christenunie de winnaar van de verkiezingen, de SP, eendrachtig buiten het bestuur hebben gehouden.
null
Bijeenkomst Bruil

Lees verder
22 juni 2007

Oproep Westervoort Tegen Asfaltcentrale

Op dinsdag 12 juni jongstleden is er door de ledenwerkgroep SP een informatieavond gehouden over de komst van de asfaltcentrale op de Koningspleij in Arnhem. Veel bezoekers van deze avond hebben aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden over de stand van zaken. Met name werd gevraagd naar data en mogelijkheden om protest aan te tekenen.

Lees verder
28 mei 2007

Informatie-avond over asfaltcentrale op Koningspley

Op 12 juni (20:00 uur) is er een informatie-avond over asfaltcentrale Bruil die op het Koningspley gevestigd wordt.
Deze asfaltcentrale moet uit Wageningen weg, omdat die daar voor overlast zorgt. De nieuwe locatie gaat echter zo mogelijk voor nog meer overlast zorgen, omdat het tussen een aantal wijken van Arnhem en Westervoort komt te liggen.

Lees verder

U bent hier