h

Motie van SP om mensen te helpen met ziektekostenpremie aanvaard door gemeenteraad.

1 maart 2012

Motie van SP om mensen te helpen met ziektekostenpremie aanvaard door gemeenteraad.

Door de wijzigingen in de Wet Werk en Bijstand komen veel mensen die het toch al moeilijk hebben in de problemen.

Op dit moment is het niet mogelijk om bijzondere bijstand te krijgen voor het betalen van de ziektekostenpremie, hier is immers bij het bepalen van de hoogte van de uitkering al rekening mee gehouden.

Met de toets op het gezinsinkomen bij de Wet Werk en Bijstand, kan zich echter de situatie voordoen dat voor meer dan 2 volwassenen ziektekostenpremie moet worden betaald, terwijl het te ontvangen bijstandsbedrag niet hoger wordt voor een gezin met 3 of meer volwassenen. Let wel, iedereen is wettelijk verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten, het is daarom voor zo'n gezin niet mogelijk hierop te bezuinigen.
Door de motie van de SP wordt het mogelijk om bijzondere bijstand te gebruiken om mensen te helpen die te maken hebben met dit probleem.

ziekenhuis

Er komen veel bezuinigingen van het kabinet Rutte die mensen hard treffen. De SP vindt dat de gemeente alle ruimte die er is, moet benutten om mensen te helpen. Zo wil de SP ook de extra 121.000 EURO die in de gemeentekas is gestort voor hulp aan kwetsbare groepen zoals gehandicapten en ouderen oormerken. Daardoor kan het geld niet voor andere zaken gebruikt worden. Een SP motie die pleitte voor oormerking werd echter niet aangenomen.

Uiteraard zijn wij blij met het aanvaarden van onze motie over de ziektekostenpremie. Daarnaast werden ook een motie over kinderpardon (samen met GL) en een motie voor het openhouden van de GGNet kliniek (samen met LB) door de gemeenteraad aanvaard. Een mooi succes derhalve voor de SP fractie in de gemeenteraad van woensdag 29 februari!

U bent hier