h

Zevenaar

28 januari 2014

SP leden stellen programma vast

De leden van de SP Zevenaar hebben op de laatste ledenvergadering het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart vastgesteld.

In het verkiezingsprogramma spreekt de SP zich onder andere uit voor minder prestigeprojecten, behoud van goede zorg en meer aandacht voor, en behoud van voorzieningen.

Wij komen op voor huurders die hun huur zien exploderen, voor de mensen die zorg nodig hebben, voor het midden- en klein bedrijf en voor alle Zevenaarders die willen wonen in een gezellige en sociale stad!

Lees verder
8 november 2013

Stemhokje "Herindeling? Vraag de burger om zijn mening!" on tour door de Liemers

Vrijdag, 8 november, was het SP stemhokje te gast op de markt in Zevenaar. Onder het motto "Herindeling? Vraag de burgers om zijn
mening!" konden marktgangers hun stem uitbrengen.

Lees verder
29 november 2012

Een nieuw gemeentehuis op het BAT terrein

BATplanAl enkele jaren woedt in Zevenaar de discussie over een nieuw gemeentehuis. De SP voert ook al enkele jaren actie tegen een duur gemeentehuis op de BAT locatie. De SP heeft zowel in de Raad als op straat gepleit voor een sobere renovatie van het huidige gemeentehuis op het Raadhuisplein en heeft fel geageerd tegen een miljoenen investering in een duur gemeentehuis.

De SP vindt goede voorzieningen voor de inwoners van Zevenaar veel belangrijker. De instandhouding van een bibliotheek, een volwaardig zwembad en goede regelingen op sociaal gebied, dat is belangrijk voor Zevenaar!

Lees verder
30 oktober 2012

SP fractie komt op voor de zorgmedewerkers!

Op 24 oktober heeft de SP in de gemeenteraad van Zevenaar een viertal moties ingediend over de WMO.

Wat is er aan de hand?
Sinds 1 september 2012 is de aangenomen SP initiatiefwet wijziging van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van kracht, waarin is opgenomen dat gemeenten reële basistarieven moeten stellen op basis van kwaliteitsnormen. Want: "Mensen kunnen geen kwaliteit van zorg bieden als de gemeente een te laag tarief hanteert".

Marlou WillemsDe gemeente Zevenaar dacht te kunnen volstaan met het door de raad te laten vaststellen van de tarieven. We mochten nog net iets over de tarieven zeggen, maar de bijbehorende kwaliteitsnormen, daarover was het ijzingwekkend stil.

Marlou Willems
Commissie samenleving


Daar was de Zevenaarse SP fractie het echter niet mee eens. Met dank aan wethouder Willem Bouman van Doesburg kregen we informatie dat er wat vreemde zaken in de al lopende aanbesteding zijn geslopen. Zaken die direct invloed hebben op de dienstverlening aan onze burgers en met verregaande consequenties voor de zorgverleners. In plaats van een simpel ja of nee tegen de tarieven, werd het college getrakteerd op een viertal SP moties.

Lees verder
1 maart 2012

Motie van SP om mensen te helpen met ziektekostenpremie aanvaard door gemeenteraad.

Door de wijzigingen in de Wet Werk en Bijstand komen veel mensen die het toch al moeilijk hebben in de problemen.

Op dit moment is het niet mogelijk om bijzondere bijstand te krijgen voor het betalen van de ziektekostenpremie, hier is immers bij het bepalen van de hoogte van de uitkering al rekening mee gehouden.

Met de toets op het gezinsinkomen bij de Wet Werk en Bijstand, kan zich echter de situatie voordoen dat voor meer dan 2 volwassenen ziektekostenpremie moet worden betaald, terwijl het te ontvangen bijstandsbedrag niet hoger wordt voor een gezin met 3 of meer volwassenen. Let wel, iedereen is wettelijk verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten, het is daarom voor zo'n gezin niet mogelijk hierop te bezuinigen.
Door de motie van de SP wordt het mogelijk om bijzondere bijstand te gebruiken om mensen te helpen die te maken hebben met dit probleem.

ziekenhuis

Er komen veel bezuinigingen van het kabinet Rutte die mensen hard treffen. De SP vindt dat de gemeente alle ruimte die er is, moet benutten om mensen te helpen. Zo wil de SP ook de extra 121.000 EURO die in de gemeentekas is gestort voor hulp aan kwetsbare groepen zoals gehandicapten en ouderen oormerken. Daardoor kan het geld niet voor andere zaken gebruikt worden. Een SP motie die pleitte voor oormerking werd echter niet aangenomen.

Uiteraard zijn wij blij met het aanvaarden van onze motie over de ziektekostenpremie. Daarnaast werden ook een motie over kinderpardon (samen met GL) en een motie voor het openhouden van de GGNet kliniek (samen met LB) door de gemeenteraad aanvaard. Een mooi succes derhalve voor de SP fractie in de gemeenteraad van woensdag 29 februari!

Lees verder
24 februari 2012

Debatavond GGNet druk bezocht

Een uitpuilende zaal, vol met zeer betrokken mensen. Zo kunnen we de debatavond in “Ons Huis” over de sluiting van de GGNet kliniek wel omschrijven.

Panel GGNet

In feite wil niemand de sluiting van de GGNet kliniek in Zevenaar, daar was geen discussie over.
Hoe houden we de voorgenomen sluiting tegen? Dat was de belangrijkste vraag tijdens de discussie die geleid werd door gespreksleider Eric Schuurman. Timo de Grefte van de Raad van Bestuur van GGNet noemde de kans op sluiting 80 procent. Dat betekent dat het besluit nog niet definitief is, dat er nog steeds mogelijkheden zijn om de kliniek open te houden! Daarom moeten we de handen ineen slaan, met zijn allen, zo betoogde SP Kamerlid Renske Leijten.

Eric Schuurman

Hoe houden we de voorgenomen sluiting tegen? Dat was de belangrijkste vraag tijdens de discussie die geleid werd door gespreksleider Eric Schuurman.

Lees verder
16 februari 2012

Sluiting GGNet Zevenaar: "Bezuiniging of kostenpost? En wie betaalt de rekening?”

Renske LeijtenOp 23 februari organiseren wij samen met verschillende organisaties een openbare debatavond, waar iedereen aan deel kan nemen, over de grotendeelse sluiting van GGNet in Zevenaar.

Deze avond wordt gehouden in "Ons Huis" aan de Dr. Honigstraat 10 in Zevenaar en start om 20:00 uur. Een deskundig panel zal dan met de zaal in discussie gaan.

Het panel bestaat onder andere uit:

Renske Leijten, tweede kamerlid van de SP
Harm Boerboom, psychiater
Timo de Grefte, raad van bestuur GGNet
Sjef van Groningen, wethouder zorg Duiven
Maurits Niers, voorzitter cliëntenraad

Het is nu tijd om het tij te keren! Dat moeten we doen met mensen uit alle geledingen die hier bij betrokken kunnen zijn. Daarom organiseren we een openbare debatavond met als doelstelling:
Hoe kunnen we het onzalige plan om de GGNet kliniek te sluiten tegenhouden?

Lees verder
23 januari 2012

SP Tweede kamerlid Renske Leijten gaat kamervragen stellen over sluiting GGNet kliniek in Zevenaar!

Per 1 februari gaat GGNet de deuren sluiten voor de clienten van haar kliniek in Zevenaar. Voor clienten, personeel en de Liemerse burgers komt dit als een donderslag bij heldere hemel! Zij waren hier niet van op de hoogte gesteld.

Renske

Door de sluiting komen 800 clienten in de kou te staan en zullen 110 mensen hun baan verliezen. Dit is voor de Liemerse SP afdelingen onverteerbaar wat aanleiding is om, samen met SP Tweede kamerlid Renske Leijten, in actie te komen. Zij gaat schriftelijke vragen stellen aan minister Schippers over deze dramatische bezuinigingsmaatregel.

Lees verder
12 december 2011

Leijten start onderzoek toegankelijkheid zorgverzekering

SP-Kamerlid Renske Leijten is gestart met een onderzoek naar de toegankelijkheid van de zorgverzekering. Leijten: ‘Wij krijgen steeds meer berichten van mensen die bijvoorbeeld uitgesloten worden van een aanvullende verzekering. Reumapatiënten hebben fysiotherapie nodig en krijgen dat niet meer vanuit het basispakket. Als ze vervolgens geen aanvullende verzekering kunnen betalen of hiervoor worden geweigerd, komen ze in grote problemen.’

Lees verder
1 december 2011

Stop afbraak ziekenhuis Zevenaar!

Vanaf vandaag, 1 december 2011, is de spoedeisende hulp van het ziekenhuis Zevenaar niet meer 24 uur per dag bereikbaar. Er is besloten om deze 's avonds en in het weekend te sluiten, hierna zal de SEH op 1 april 2012 definitief uit Zevenaar verdwijnen. De SP vindt dit onacceptabel en heeft daarom actie gevoerd bij de ingang van het ziekenhuis. Hierbij was ook Tweede Kamerlid Renske Leijten aanwezig.

Renske Leijten

De SP zal zich in blijven zetten voor goede zorg in de regio, en daar hoort een ziekenhuis en spoedeisende hulp bij!

Teken ook de petitie: Spoed Eisende Hulp Zevenaar moet open blijven, 24 uur per dag, 7 dagen per week!.

Lees verder

Pagina's

U bent hier