h

SP fractie komt op voor de zorgmedewerkers!

30 oktober 2012

SP fractie komt op voor de zorgmedewerkers!

Op 24 oktober heeft de SP in de gemeenteraad van Zevenaar een viertal moties ingediend over de WMO.

Wat is er aan de hand?
Sinds 1 september 2012 is de aangenomen SP initiatiefwet wijziging van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van kracht, waarin is opgenomen dat gemeenten reƫle basistarieven moeten stellen op basis van kwaliteitsnormen. Want: "Mensen kunnen geen kwaliteit van zorg bieden als de gemeente een te laag tarief hanteert".

Marlou WillemsDe gemeente Zevenaar dacht te kunnen volstaan met het door de raad te laten vaststellen van de tarieven. We mochten nog net iets over de tarieven zeggen, maar de bijbehorende kwaliteitsnormen, daarover was het ijzingwekkend stil.

Marlou Willems
Commissie samenleving


Daar was de Zevenaarse SP fractie het echter niet mee eens. Met dank aan wethouder Willem Bouman van Doesburg kregen we informatie dat er wat vreemde zaken in de al lopende aanbesteding zijn geslopen. Zaken die direct invloed hebben op de dienstverlening aan onze burgers en met verregaande consequenties voor de zorgverleners. In plaats van een simpel ja of nee tegen de tarieven, werd het college getrakteerd op een viertal SP moties.

Zo wilde de gemeente iets gaan doen met "collectieve diensten", een soort boodschappenservice en was- en strijkdiensten. Door dit los te weken van de zorg, dacht men zo'n 5% te kunnen bezuinigen. De SP vindt dit onwenselijk. Op de eerste plaats vinden wij dat mensen die wat voor werkzaamheden dan ook uitvoeren daar gewoon voor betaald moeten worden. Dus, waarom 5% bezuinigen?! Daarnaast vinden wij het onwenselijk om meerdere hulpverleners op een adres in te zetten, zeker bij kleinere indicaties. Onze kwetsbare ouderen hoeven toch niet voor Jan en alleman de deur open te doen?
Onze motie roept op om de collectieve diensten slechts in te zetten bij clienten die 6 uur of meer per week zorg ontvangen. Ook de korting van 5% mag niet worden toegepast!

Verder was er sprake van een nieuwe service. Een PGB constructie die men "service en bemiddeling" noemt. De service en bemiddeling vindt dan plaats via de zorginstelling, maar de zorgverlener is niet langer in dienst van een zorginstelling, maar levert als zzp-er zijn diensten aan een of meerdere klanten. Zij heeft dus geen recht op vakantie, doorbetaling bij ziekte, geen toegang tot WIA, pensioenopbouw e.d.
Ook moet zij zelf een verzekering afsluiten voor ongelukjes in het huis van haar klanten voor als er een vaasje sneuvelt ofzo.
Onze motie roept op om geen gebruik te maken van deze service en bemiddeling.

Ook willen wij dat er fatsoenlijke CAO lonen worden betaald aan de zorgverleners. De gemeente betaald voor een zekere kwaliteit en wil dat de medewerkers dat salaris ook krijgen en niet dat er een groot deel aan de strijkstok van de zorginstelling blijft hangen.
Onze motie draagt het college op om bij de zorginstellingen te controleren op de CAO betalingen voor de eenvoudige huishoudelijke verzorging (hbh1), FWG10 schaal 4, en voor de iets zwaardere vorm van huishoudelijke hulp (hbh2) FWG15 schaal 4.

Een drietal moties dus die het gemeentebestuur als opdrachtgever op zijn verantwoordelijkheden wijst. Een verantwoordelijkheid die mede bijdraagt aan goede zorg in onze gemeente.

Tot slot was er nog een motie om af te dwingen dat wij, de gemeenteraad, voortaan in een eerder stadium betrokken willen worden bij dit soort beleidsmatige afwegingen.
Wij willen niet simpelweg een tarief vaststellen, maar ook de onderliggende kwaliteitsnormen en ons opdrachtgeverschap vorm kunnen geven.

Alle 4 de moties werden aangenomen.
Een ongekende overwinning voor de SP fractie!

U bent hier