h

SP Zevenaar komt met alternatief voor wegennet

10 september 2015

SP Zevenaar komt met alternatief voor wegennet

De laatste tijd is de doortrekking van de A15, en dan zeker de gevolgen voor het wegennet van Zevenaar, een groot onderwerp in de Zevenaarse politiek en onder onze bevolking.
Wij kunnen ons niet vinden in de uitslagen van het
onderzoek, al zeker niet omdat in elke variant de wegen ter ontsluiting van de wijken Roodwilligen en Heerenmaten worden afgesloten.
In een goed onderzoek was ook een optie onderzocht zonder deze afsluitingen, maar dat zal misschien te maken hebben met de opdracht die het onderzoeksbureau is gegeven. Kennelijk moeten de politieke partijen het zelf maar op
zien te lossen. Daar is dan geen duur bureau voor nodig. Het CDA kwam al met een alternatief, nu komen wij er ook mee.
Wij hopen dat de andere partijen zullen volgen om
uiteindelijk tot een goede oplossing te komen.

Grote zorgen
Met de komst van de aansluiting van de doorgetrokken A15 op de A12 gaat er veel veranderen voor het wegennet van Zevenaar. De verandering van de verkeersstromen zal zeker merkbaar zijn voor de inwoners. Naast de realisatie van afslagen op de A15 en A12 zal met name de afsluiting van de af- en opritten bij de Griethse Poort van grote invloed zijn.

Onderdeel van het voorbereidingstraject en de
uiteindelijk besluitvorming is het opstellen van een
Ruimtelijk Kwaliteitskaart (ook wel RKK genoemd). Hierin
kunnen de gemeenten, dus ook Zevenaar, aangeven op welke manier de gevolgen van de komst van aanpassingen aan de A15/A12, goed opgevangen kunnen worden.

De tijd schrijdt voort. En juist, nu het moment waarop de plannen definitief worden steeds dichterbij komt, is er grote onrust ontstaan over de toekomstige situatie op en rond de Arnhemseweg. De afsluiting van de woonwijken Heerenmäten en Roodwilligen vanaf de Arnhemseweg is aanleiding voor grote zorgen onder de mensen.

Arnhemseweg
Deze zorgen zijn voor de  SP in Zevenaar
aanleiding om een alternatieve ontsluiting van de wijken
Heerenmäten en Roodwilligen voor te stellen. De
berekeningen van de verkeersintensiteit op de Arnhemseweg, met meer dan 20.000 verkeersbewegingen per dag, maakt een
verbreding van deze weg onvermijdelijk. Om de overlast van een drukke Arnhemseweg te beperken is een verlaagde ligging van de weg een zinvolle keuze. Om de wijk Heerenmäten goed te ontsluiten zou een naast de
Arnhemseweg een parallelweg aangelegd moeten worden. Deze weg moet een snelle verbinding in de richting van de A15 realiseren. De wijk Roodwilligen moet ontsloten worden naar de nieuw aan te leggen noordelijke ringbaan.

Noordelijk Ringbaan
Om ongewenst vrachtverkeer in de stad te voorkomen en bedrijventerrein Mercurion te bereiken willen wij een
Noordelijke Ringbaan. Deze Ringbaan is van belang voor een goede ontsluiting van de wijk Roodwilligen.

Witte Kruis
Wanneer naar de gevolgen van de nieuwe aansluiting op de A12 gekeken wordt, is aandacht voor het verleggen en doortrekken van Witte Kruis onvermijdelijk. De toegenomen verkeersdrukte op zowel de Beekseweg als de Babberichseweg wordt al als een probleem ervaren door aanwonenden. Verdere toename van de verkeersdrukte als gevolg van de nieuwe verkeersstromen is onaanvaardbaar.

Langzaam Verkeer
Naast deze aanpassingen is aandacht nodig voor fietsers en voetgangers. Een drukke Arnhemseweg en Ringbaan moet veilig overgestoken kunnen worden. Ook zijn de zorgen over de veiligheid op de Babberichseweg al langer bekend. Een goede inpassing van het langzaam verkeer blijft van groot belang.

Reacties

L.S.
Ik ondersteun volledig de genoemde alternatieven.
Al is de afbraak aan de Arnhemseweg blijkbaar onvermijdelijk.
Gegroet, Antonius

Reactie toevoegen

U bent hier