h

Spoedzorg

22 mei 2017

SP Steunt Ambulancepersoneel

Foto: Ed van der Schaft

Vandaag is de SP op bezoek geweest bij de ambulancepost in Zevenaar. Aanleiding voor dit bezoek is het plan van minister Schippers om marktwerking toe te gaan passen op de ambulancezorg.

Lees verder
19 april 2015

Campagne voor volwaardige Huisartsenpost

Foto: Ed van der Schaft

Zondag 19 april 2015 is de SP in Zevenaar gestart met een campagne voor het openhouden van de huisartsenpost in Zevenaar.  De SP is met De Bittere Pil naar de huisartsenpost opgetrokken om aandacht te vragen voor het ongenoegen van bewoners van de Liemerse gemeenten over de verdere afbraak van zorgfaciliteiten.

Lees verder
10 januari 2013

Sluiting Spoedeisende Hulp Ziekenhuis Zevenaar; "Een jaar later"

Een jaar geleden is de spoedeisende hulp (SEH) van Rijnstate ziekenhuis Zevenaar gesloten. De raad van bestuur vond dat de kwaliteit van de SEH ernstig tekort schoot en het daardoor gerechtvaardigd was om deze stap te nemen. Dat deze beslissing een enorme impact voor de geboden zorg in de Liemers had moge duidelijk zijn. Tijd dus om de stand van zaken eens op te nemen.

De SEH in ziekenhuis Zevenaar was vier jaar geleden verbouwd om te voldoen aan de laatste standaarden van spoedeisende zorg. De komst van de huisartsenpost tegenover de SEH maakte dat patiënten de zorg centraal in de Liemers aangeboden kregen. Mooier kon je het niet hebben, zo leek het.

Lees verder
12 april 2012

Spoedeisende Hulp: meld uw ervaringen op het meldpunt

SEHPer 1 april is de Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis in Zevenaar definitief gesloten. De Liemerse afdelingen van de SP hebben zich vanaf het moment dat de plannen van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis bekend werden met hand en tand verzet tegen deze sluiting. Er zijn handtekeningen ingezameld, moties ingediend in de gemeenteraden en er is een demonstratie geweest bij het ziekenhuis.

Renske

Ondanks dit breed gedragen verzet heeft de Raad van Bestuur van Rijnstate haar plan doorgezet en zich niets aangetrokken van de Liemerse bevolking. Opnieuw is een grote stap gezet in de ontmanteling van het Zevenaarse ziekenhuis. Wij vrezen dat er van het ziekenhuis niet veel over blijft dan een polikliniek. Blijkbaar wegen financiële overwegingen zwaarder dan de gezondheid van de Liemerse burgers.

Lees verder
12 december 2011

Leijten start onderzoek toegankelijkheid zorgverzekering

SP-Kamerlid Renske Leijten is gestart met een onderzoek naar de toegankelijkheid van de zorgverzekering. Leijten: ‘Wij krijgen steeds meer berichten van mensen die bijvoorbeeld uitgesloten worden van een aanvullende verzekering. Reumapatiënten hebben fysiotherapie nodig en krijgen dat niet meer vanuit het basispakket. Als ze vervolgens geen aanvullende verzekering kunnen betalen of hiervoor worden geweigerd, komen ze in grote problemen.’

Lees verder
1 december 2011

Stop afbraak ziekenhuis Zevenaar!

Vanaf vandaag, 1 december 2011, is de spoedeisende hulp van het ziekenhuis Zevenaar niet meer 24 uur per dag bereikbaar. Er is besloten om deze 's avonds en in het weekend te sluiten, hierna zal de SEH op 1 april 2012 definitief uit Zevenaar verdwijnen. De SP vindt dit onacceptabel en heeft daarom actie gevoerd bij de ingang van het ziekenhuis. Hierbij was ook Tweede Kamerlid Renske Leijten aanwezig.

Renske Leijten

De SP zal zich in blijven zetten voor goede zorg in de regio, en daar hoort een ziekenhuis en spoedeisende hulp bij!

Teken ook de petitie: Spoed Eisende Hulp Zevenaar moet open blijven, 24 uur per dag, 7 dagen per week!.

Lees verder
29 november 2011

SP Afdelingen De Liemers in actie voor openhouden Spoedeisende Hulp

“Stop afbraak ziekenhuis Zevenaar”

De SP heeft reeds op 3 januari 2010 een brief gestuurd naar de Raad van Bestuur waarin om opheldering werd gevraagd op een aantal vragen. Eén van de concrete vragen luidde toen:
“Er wordt gesproken over het gegarandeerd open houden van de spoedeisende hulp. Blijft de spoedeisende hulp 24 uur per dag beschikbaar voor hulp aan de Liemerse bevolking? Er zijn namelijk signalen dat de SEH, in de toekomst, alleen nog op kantoortijden open zal zijn.”

Door de Raad van Bestuur werd duidelijk gemaakt dat wij ons geen zorgen hoefden te maken. Zo lezen wij in de brief die de Raad van Bestuur naar de SP stuurde op 13 januari 2010:
"Ons beleid is en blijft een goed afgestemde ketenzorg van ambulancedienst, huisartsenpost, Spoedeisende Hulp, OK en bewakingsafdeling voor die patiënten die voor acute zorg een beroep doen op Ziekenhuis Zevenaar."

Inmiddels weten we wat deze beloften waard zijn: helemaal niets!

Ondertussen zijn er vele reacties geweest, die vaak getuigden van verbijstering en woede. Van de Liemerse gemeenten, van de huisartsen, van werknemers van het ziekenhuis en van vele bezorgde inwoners.

Er zijn ingezonden brieven geschreven, er is veel publiciteit geweest in geschreven pers, op de regionale radio en tv; veel mensen hebben de petitie op internet, spoedeisendehulpzevenaar.petities.nl, ondertekend. Er zijn vragen gesteld aan de minister door SP parlementariër Henk van Gerwen. Maar dit is blijkbaar nog niet voldoende voor de Raad van Bestuur van Rijnstate. Daarom is actie nodig!

De Liemerse afdelingen van de SP (Duiven, Westervoort en Zevenaar) houden op donderdag 1 december om 13.00 uur een manifestatie bij het ziekenhuis in Zevenaar. Ook SP Tweede Kamerlid Renske Leijten zal daarbij aanwezig zijn.

De sluiting van de SEH zal ook gevolgen hebben voor de huisartsenpost en andere ziekenhuis afdelingen. Het ziekenhuis wordt straks niet meer dan een kliniek voor een aantal simpele handelingen. Dit laten wij niet gebeuren. Daarom zegt de SP: Stop de afbraak van ons ziekenhuis!

Lees verder
19 november 2011

SP Zevenaar verbijsterd over sluiting Spoedeisende Hulp


De Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis in Zevenaar gaat per 1 April 2012 dicht. De SP was al tegen de gedeeltelijke nachtsluiting. Zorg dicht bij de mensen in de Liemers is een belangrijke zaak. Bij spoedeisende hulp geldt elke minuut. De directie van het ziekenhuis heeft in gesprekken doen voorkomen dat de gedeeltelijke sluiting een tijdelijke zaak was. Nu kiest men voor een rigoreuze oplossing: definitieve sluiting.

Blijkbaar heeft de directie nooit naar een oplossing gezocht waarbij de SEH open blijft en zijn financiële argumenten belangrijker dan de kwaliteit van de zorg. Waarschijnlijk heeft de sluiting ook gevolgen voor andere afdelingen in het ziekenhuis en zal er ook meer medisch personeel verdwijnen. Uiteindelijk blijft er niet meer over dan een soort productiehal waar slechts eenvoudige medische ingrepen plaatsvinden.De SP blijft zich verzetten tegen het uitkleden van het ziekenhuis in Zevenaar dat een belangrijke functie heeft in de Liemers.

Lees verder
20 september 2011

Nachtsluiting SEH Ziekenhuis Zevenaar nog niet van de baan!

SEH geslotenIn een gesprek dat de drie Liemerse afdelingen van de SP op maandag, 19 september, met de Raad van Bestuur van ziekenhuis Rijnstate hebben gevoerd blijft de directie voornemens de Spoedeisende Hulp per 1 december 2011 toch “tijdelijk” tussen 22.00 uur en 8.00 uur te sluiten.

Lees verder
18 september 2011

SP brengt bezoek aan ziekenhuis

De SP is door de Raad van Bestuur uitgenodigd om een bezoek te brengen aan Ziekenhuis Zevenaar met als doel om een uitgebreide toelichting te krijgen over ziekenhuiszorg in de Liemers. Dit bezoek zal op maandag 19 september plaatsvinden. Tijdens dit bezoek zullen vertegenwoordigers van de SP afdelingen uit Zevenaar, Duiven en Westervoort worden rondgeleid en gaan ze in gesprek met de Raad van Bestuur en andere medewerkers.

Dossier Ziekenhuis Zevenaar

De SP hoopt met dit bezoek meer duidelijkheid te krijgen over de voorgenomen nachtsluiting van de spoedeisende hulp en de toekomstplannen voor het ziekenhuis.

Lees verder

Pagina's

U bent hier