h
24 maart 2014

Voorkeursstemmen en zetelverdeling

Beste SP stemmers,

Natuurlijk had ik als eerste vrouw op de lijst en zittend commissielid voor de SP op plek 2 van de lijst kunnen staan. Toch is na uitvoerig overleg, met en door de SP afdeling bewust gekozen om mij op de vierde plaats te zetten.

De 195 voorkeurstemmen zijn een enorme opsteker, een blijk van waardering, een stimulans, maar de redenen om lager op de lijst te staan blijven onveranderd. Plek 4 was namelijk niet gekozen omdat dat een overkiesbare plaats was, maar omdat met 4 zetels het huidige dilemma zich niet zou voordoen.

Ik ben getrouwd met SP fractievoorzitter Jan Hendriks. Met 3 zetels zou ik op basis van zoveel voorkeurstemmen de raadsbenoeming wellicht kunnen accepteren, maar met 'slechts' 2 zetels is de SP fractie erg kwetsbaar als wij die met ons tweeën zouden invullen.

Zoals in de media al gemeld: hoogbejaarde ouders, kinderen, ziekte of een privé aangelegenheid kan de fractie voor kortere of langere tijd onbemenst laten.

SP'ers staan niet op de lijst voor persoonlijk gewin, maar om met een zo krachtig mogelijke fractie onze achterban, en vooral de meest kwetsbaren in onze samenleving zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen. Om van Zevenaar een zo sociaal mogelijke gemeente te maken, waarin de menselijke maat belangrijker is dan geld en
prestige.

Lees verder
5 maart 2014

SP, MEEST LANDELIJKE LOKALE PARTIJ

De SP wordt van alle landelijke partijen als de meest lokale partij gezien. Maar liefst 31 procent van de Nederlanders geeft aan dat de SP dé partij is die het best in staat is om de lokale belangen te dienen.

Lees verder
27 februari 2014

Geen gedwongen verhuizing van ouderen in Zevenaar!

Vandaag heeft de gemeenteraad van Zevenaar zich uitgesproken over gedwongen verhuizingen van bejaarden, buiten hun vertrouwde omgeving. Zorginstelling Diafaan werd door meerdere raadsleden als voorbeeld genoemd in hun argumentatie deze motie te steunen.

Tijdens het ouderendebat in de Hooge Bongerd op 1 febr jl. werd naast het voorbeeld van Meulenvelden in Didam ook de tijdelijke verhuizing van Zevenaarse inwoners naar de omliggende dorpen genoemd, door de sloop en nieuwbouw van Subenhara. Hoe tijdelijk kun je een al 2 jaar durende situatie overigens noemen voor mensen die soms al 80 jaar of ouder zijn?

Voor de SP was de tijdens het debat gehoorde verontwaardiging op het podium aanleiding, om de raad rechtstreeks om een uitspraak te vragen. Is dit gesleep
met bejaarde mensen aanvaardbaar of niet. Niet dus.

Lees verder voor de tekst van de motie, die unaniem is aangenomen. Hopelijk komt dit signaal ook snel terecht bij bestuurder Ten Westeneinde van Diafaan!

Lees verder
26 februari 2014

Verkiezingsposters

De verkiezingsposters zijn binnen! Bij de Tribune van februari zat al een poster, maar wilt u meer posters of een andere maat dan kan dit. Stuur dan een email naar zevenaar@sp.nl en wij komen u de poster(s) brengen. Op naar de verkiezingen!

Lees verder
25 februari 2014

Jongerendebat kleurt ROOD

Onder leiding van burgemeester Jan de Ruiter van Zevenaar is op maandag het jongerendebat gehouden op het Liemers College. Aan de hand van vier stellingen werden de jongeren uitgedaagd met elkaar en met de aanwezige politieke partijen in debat te gaan.

De reactie van de burgemeester sprak boekdelen toen, over het maken van schulden, één van de aanwezige Rood-leden fijntjes wees op de schuldenlast waarmee studenten als gevolg van de studiefinanciering te maken krijgen. Prompt vielen de lokale partijen over elkaar heen om te roepen dat dit landelijk beleid is en daar niets aan te doen valt. Paul Freriks van ‘Sociaal’ Zevenaar ging in zijn opwinding wel erg ver. “Wanneer je gaat werken is een studieschuld van €35.000 best met één maandsalaris terug te betalen”. Onzin natuurlijk en hieruit blijkt weer eens het failliet van de lokale politieke partijen. De Lokalen hebben meer dan eens laten zien dat zonder aanwezigheid in de provinciale en landelijke politiek aan de nood van de mensen niets gedaan kan worden.  

Ed van Rood heeft ook nog aan de jongeren duidelijk gemaakt dat actie voeren helpt en dat bij de jongeren organisatie van de SP iedereen vanaf 14 jaar welkom is. De SP in Zevenaar wil heel graag een actieve Rood groep in de Liemers. Voor het behoud van het jeugdwerk, behoud van voorzieningen en een plek voor de jongeren in onze dorpen en buurten.

Lees verder
18 februari 2014

De verkiezingsdebatten

Op 30 januari had het Cultuurdebat in het Musiater de primeur. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op komst!

Wij zien dit maar even als een generale repetitie. Een slechte generale is toch vaak een voorloper op een goede première?? Een slechte generale? Ja, heel slecht.

Het debat onder leiding van "bekende Nederlander" Wouke van Scherrenburg beloofde leuk te worden. Zij staat bekend als een vlotte prater die "to the point" en "rake" vragen durft te stellen.

Helaas was haar antipathie voor de SP zo groot dat onze debater Jan Hendriks meerdere malen niet eens zijn
zin mocht afmaken. Een schande voor de politiek, zoals ook blijkt uit het blog van collega raadslid Louis Janssen:
http://louisjansen.com/?tag=cultuur-of-niet-dat-is-de-vraag

Dat Groen Links vervolgens groot applaus scoort met onze argumenten uit de vergadering van de commissie samenleving, maakt het extra zuur:

Daar was ons argument: We zouden eens bij cultuur moeten kijken naar wat het ons als samenleving oplevert in plaats van alleen maar naar wat het kost.

 

Op 1 februari het ouderendebat. In de "Hooge Bongerd" gingen de lokale politici aan de hand van een aantal stellingen het debat met elkaar aan. Debater hier was Marlou Willems.

Voor de SP een inkoppertje. Met al onze aandacht voor de zorg, het ziekenhuis, GGZ, de WMO en recent
onze inzet voor de gedwongen verhuizing van 22 bewoners uit Meulenvelden Didam wist Marlou hier op alle fronten het SP standpunt goed te verwoorden.

“Zoals er een wet gewortelde asielzoekerskinderen bestaat zou er ook een wet voor gewortelde bewoners moeten bestaan”, was een uitspraak die veel instemming kreeg onder de aanwezigen.

Voldoende respons uit de zaal en instemmend geknik van de collega's. Voldoende steun voor een opdracht
aan het college? We zullen woensdag 26 februari merken of de andere partijen onze motie steunen of dat het opnieuw wel woorden maar geen daden zijn....

Zie ook:

http://www.anbo.nl/afdelingen/zevenaar/nieuws/zevenaarse-ouderen-willen-in-gemeente-blijven

Lees verder
28 januari 2014

SP leden stellen programma vast

De leden van de SP Zevenaar hebben op de laatste ledenvergadering het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart vastgesteld.

In het verkiezingsprogramma spreekt de SP zich onder andere uit voor minder prestigeprojecten, behoud van goede zorg en meer aandacht voor, en behoud van voorzieningen.

Wij komen op voor huurders die hun huur zien exploderen, voor de mensen die zorg nodig hebben, voor het midden- en klein bedrijf en voor alle Zevenaarders die willen wonen in een gezellige en sociale stad!

Lees verder
18 januari 2014

Open brief aan Diafaan

"Harde kritiek op diafaan om Meulenvelden", zo luidt de kop van een artikel op de website van de Gelderlander.

In plaats van een nominatie voor de 'succesawards' van RTL7 ligt inmiddels de 'koude douche' van Tros Radar op de loer.

De vraag is natuurlijk mijnheer ten Westeneinde, wat U als bestuurder van Diafaan hiermee doet.

Graag gaan wij, het actiecommittee Meulenvelden opnieuw met U in gesprek om de gedwongen verhuizing van bewoners van Meulenvelden een andere wending te geven.

Om te beginnen willen wij nogmaals stellen achter de keuze van Diafaan te staan om plaatsen voor zware
zorg in te richten op Meulenvelden. Wij begrijpen dat hiervoor appartementen voor lichte AWBZ zorg ingeleverd moeten worden.

6 weken tussen aankondiging en verhuizing is echter onacceptabel. Even onacceptabel is een procdure
waarbij bezwaren zonder gespek van tafel geveegd worden en van mensen onder emotionele omstandigheden keuzes afgedwongen worden.

Lees verder
11 januari 2014

Bijeenkomst Meulenvelden groot succes!

Op vrijdagmiddag 10 januari heeft de actiegroep Meulenvelden in samenwerking met de SP een bijeenkomst georganiseert over de verplichte verhuizing van 22 ouderen uit Meulenvelden.

De afgelopen weken zijn wij de straten op gegaan, de wijken in om handtekeningen te verzamelen, hebben wij iedereen laten weten wat er in dit verzorgingshuis staat te gebeuren en opgeroepen om dan ook vooral naar deze bijeenkomst te komen, want dit mag niet zo doorgaan. En dat heeft geholpen! Voor een stampvolle zaal hebben de sprekers, waaronder SP tweede kamerlid Henk van Gerven, een beeld kunnen geven van de situatie en is besproken hoe we hier iets aan zouden kunnen doen.

Henk van Gerven gaat dit verhaal bij de verantwoordelijke minister neerleggen en wil van hem weten hoe dit heeft kunnen gebeuren en wat hij er aan gaat doen. Daarnaast heeft hij de ouderen opgeroepen om maar vooral op hun plek te blijven en niet in te gaan op de voorstellen van Diafaan!

Deze bijeenkomst is nog maar het begin. Wij zullen er alles aan doen om de mensen die willen blijven op hun plek te laten blijven wonen.

Lees ook het nieuwsbericht op de website van De Gelderlander.

Lees verder
6 januari 2014

Bijeenkomst Meulenvelden Didam met Renske Leijten

Op 10 januari organiseert de actiegroep Meulenvelden in samenwerking met de SP een openbare bijeenkomst over het gedwongen vertrek van 22 ouderen. Wij roepen alle geinteresseerden op om te komen en dan samen met ons zorgen te delen, van gedachten te wisselen, tegengas te geven en de bewoners een hart onder de riem te steken. Eén van de aanwezige sprekers zal Renske Leijten zijn, tweede kamerlid van de SP.

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in zaal Jade, Meulenvelden, Waverlo 8, 6942 RG in Didam en start om 15:00 uur.

Update: Door omstandigheden kon Renske Leijten niet aanwezig zijn op de bijeenkomst. Tweede kamerlid Henk van Gerven is in haar plaats gekomen.

Lees verder

Pagina's