h

Nieuws uit 2007

19 december 2007

Muziekinstrumenten ongebruikt in Westervoort

Enkele maanden geleden heeft de ledenwerkgroep SP Westervoort, vernomen dat er in het voormalige lokaal van de Liemerse Muziekschool aan de Paepestraat een aantal muziekinstrumenten opgeslagen staan. Deze materialen zijn indertijd door de gemeente aangeschaft met als doel een dependance van de muziekschool in Westervoort te starten.

Lees verder
15 december 2007

SP Duiven biedt wethouder enquêteresultaten aan

Op maandagmiddag, 17 December, om 15.00 uur heeft de ledenwerkgroep SP Duiven de resultaten van hun tevredenheidonderzoek aangeboden aan wethouder Verlaan.

Lees verder
7 december 2007

Hogere Eigen Bijdrage ? Laat het ons weten!

Veel bewoners van een AWBZ instelling hebben bericht gehad dat ze vanaf 1 januari een hogere Eigen Bijdrage moeten gaan betalen.

Lees verder
26 november 2007

Afgevaardigden van de afdeling Zevenaar aanwezig op het 15de Congres

Zaterdag 24 november vond het 15de Congres van de SP plaats. Natuurlijk was de afdeling Zevenaar present. Met uit Zevenaar Herbert Heeroma en Jan Hendriks, uit Duiven Bernie van Kleef en uit Westervoort Bert Brood. Al voor zeven uur zaten we in de trein naar Rotterdam. Het congres vond plaats in de prachtige Van Nelle fabriek, een industrieel monument in Rotterdam.
Bestuurslid Herbert Heeroma op het congres

Lees verder
25 november 2007

Duiven spreekt zich uit over referendum vitaalcentrumplan

Bij de SP in Duiven telt de stem van de burgers mee

Er is de afgelopen jaren al heel wat gesproken over de ontwikkeling van het Vitaal Centrum Plan. Er is door de gemeente een enquête gehouden en er is een klankbordgroep opgericht met als doel een centrumplan te ontwikkelen dat voor elke inwoner acceptabel is.

Lees verder
18 november 2007

Flits ontslag? EXIT!!!

Flits ontslag? EXIT!!!
Er is weer discussie over het ontslagrecht. De politici en werkgeversverbonden komen weer met dezelfde fabeltjes als in het verleden: een aanpassing van het ontslagrecht zou meer werkgelegenheid opleveren. Deze mythe, en nog een aantal andere, worden weerlegd op de website van de FNV: http://www.fnv.nl/helpjezelf/ontslagrecht/
negen_mythes/default.asp .

Lees verder

Pagina's

U bent hier