h

Nieuws uit 2011

12 december 2011

Leijten start onderzoek toegankelijkheid zorgverzekering

SP-Kamerlid Renske Leijten is gestart met een onderzoek naar de toegankelijkheid van de zorgverzekering. Leijten: ‘Wij krijgen steeds meer berichten van mensen die bijvoorbeeld uitgesloten worden van een aanvullende verzekering. Reumapatiënten hebben fysiotherapie nodig en krijgen dat niet meer vanuit het basispakket. Als ze vervolgens geen aanvullende verzekering kunnen betalen of hiervoor worden geweigerd, komen ze in grote problemen.’

Lees verder
1 december 2011

Stop afbraak ziekenhuis Zevenaar!

Vanaf vandaag, 1 december 2011, is de spoedeisende hulp van het ziekenhuis Zevenaar niet meer 24 uur per dag bereikbaar. Er is besloten om deze 's avonds en in het weekend te sluiten, hierna zal de SEH op 1 april 2012 definitief uit Zevenaar verdwijnen. De SP vindt dit onacceptabel en heeft daarom actie gevoerd bij de ingang van het ziekenhuis. Hierbij was ook Tweede Kamerlid Renske Leijten aanwezig.

Renske Leijten

De SP zal zich in blijven zetten voor goede zorg in de regio, en daar hoort een ziekenhuis en spoedeisende hulp bij!

Teken ook de petitie: Spoed Eisende Hulp Zevenaar moet open blijven, 24 uur per dag, 7 dagen per week!.

Lees verder
29 november 2011

SP Afdelingen De Liemers in actie voor openhouden Spoedeisende Hulp

“Stop afbraak ziekenhuis Zevenaar”

De SP heeft reeds op 3 januari 2010 een brief gestuurd naar de Raad van Bestuur waarin om opheldering werd gevraagd op een aantal vragen. Eén van de concrete vragen luidde toen:
“Er wordt gesproken over het gegarandeerd open houden van de spoedeisende hulp. Blijft de spoedeisende hulp 24 uur per dag beschikbaar voor hulp aan de Liemerse bevolking? Er zijn namelijk signalen dat de SEH, in de toekomst, alleen nog op kantoortijden open zal zijn.”

Door de Raad van Bestuur werd duidelijk gemaakt dat wij ons geen zorgen hoefden te maken. Zo lezen wij in de brief die de Raad van Bestuur naar de SP stuurde op 13 januari 2010:
"Ons beleid is en blijft een goed afgestemde ketenzorg van ambulancedienst, huisartsenpost, Spoedeisende Hulp, OK en bewakingsafdeling voor die patiënten die voor acute zorg een beroep doen op Ziekenhuis Zevenaar."

Inmiddels weten we wat deze beloften waard zijn: helemaal niets!

Ondertussen zijn er vele reacties geweest, die vaak getuigden van verbijstering en woede. Van de Liemerse gemeenten, van de huisartsen, van werknemers van het ziekenhuis en van vele bezorgde inwoners.

Er zijn ingezonden brieven geschreven, er is veel publiciteit geweest in geschreven pers, op de regionale radio en tv; veel mensen hebben de petitie op internet, spoedeisendehulpzevenaar.petities.nl, ondertekend. Er zijn vragen gesteld aan de minister door SP parlementariër Henk van Gerwen. Maar dit is blijkbaar nog niet voldoende voor de Raad van Bestuur van Rijnstate. Daarom is actie nodig!

De Liemerse afdelingen van de SP (Duiven, Westervoort en Zevenaar) houden op donderdag 1 december om 13.00 uur een manifestatie bij het ziekenhuis in Zevenaar. Ook SP Tweede Kamerlid Renske Leijten zal daarbij aanwezig zijn.

De sluiting van de SEH zal ook gevolgen hebben voor de huisartsenpost en andere ziekenhuis afdelingen. Het ziekenhuis wordt straks niet meer dan een kliniek voor een aantal simpele handelingen. Dit laten wij niet gebeuren. Daarom zegt de SP: Stop de afbraak van ons ziekenhuis!

Lees verder
19 november 2011

SP Zevenaar verbijsterd over sluiting Spoedeisende Hulp


De Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis in Zevenaar gaat per 1 April 2012 dicht. De SP was al tegen de gedeeltelijke nachtsluiting. Zorg dicht bij de mensen in de Liemers is een belangrijke zaak. Bij spoedeisende hulp geldt elke minuut. De directie van het ziekenhuis heeft in gesprekken doen voorkomen dat de gedeeltelijke sluiting een tijdelijke zaak was. Nu kiest men voor een rigoreuze oplossing: definitieve sluiting.

Blijkbaar heeft de directie nooit naar een oplossing gezocht waarbij de SEH open blijft en zijn financiële argumenten belangrijker dan de kwaliteit van de zorg. Waarschijnlijk heeft de sluiting ook gevolgen voor andere afdelingen in het ziekenhuis en zal er ook meer medisch personeel verdwijnen. Uiteindelijk blijft er niet meer over dan een soort productiehal waar slechts eenvoudige medische ingrepen plaatsvinden.De SP blijft zich verzetten tegen het uitkleden van het ziekenhuis in Zevenaar dat een belangrijke functie heeft in de Liemers.

Lees verder
9 november 2011

SP Tweede Kamerlid Renske Leijten in Montferland

De zorg staat nadrukkelijk in het centrum van de belangstelling. Vanzelfsprekend, want de zorg gaat alle mensen aan. De komende tijd gaat er veel veranderen in de zorg. Er komen bezuinigingen aan en de rijksoverheid gaat een aantal zorgtaken overhevelen naar de gemeente. Een gemeente die daar niet de bijbehorende zak geld bij krijgt. Het recht op zorg, gegarandeerd in de AWBZ, wordt een gemeentelijke voorziening. Als het geld op is, zullen bepaalde vormen van zorg niet meer beschikbaar zijn. Ook de jeugdzorg zal overgeheveld worden naar de gemeente, waar dit nu nog een taak van de provincie is.

Op donderdagavond 24 november organiseert de SP een thema avond over zorg in Montferland. Een panel van deskundigen uit Montferland zal samen met Tweede Kamerlid Renske Leijten discussiëren over de zorg en de aankomende bezuinigingen. Daarnaast zullen de leden van het panel ook vragen vanuit het publiek beantwoorden.

Renske LeijtenAls leden van het panel hebben toegezegd: Mevr. Loes Westerhof (manager Stichting ZoZijn) en Dhr. F.Flierman (manager Stichting Mee).

De thema avond vindt plaats in het gebouw Waverlo, Kerkstraat 2 in Didam.
De zaal is open vanaf 19.30 uur en het programma begint om 20.00 uur.

Iedereen is van harte welkom!

Lees verder
2 november 2011

De SP en de meerjarenbegroting

Het College wil het voorzieningen niveau in Zevenaar op peil houden. De SP is eveneens van mening dat dit voor de aantrekkelijkheid van Zevenaar als woongemeente van groot belang is. Maar wat wij als SP niet begrijpen is dat deze doelstelling bereikt zou kunnen worden door de wijze van bezuiniging zoals die is neergelegd in de zogenaamde groene voorstellen. Instemmen met deze voorstellen zou rampzalig zijn voor onze gemeente.Aan de ene kant krijgen clubs en verenigingen minder subsidie waardoor de contributies in veel gevallen zullen gaan stijgen, aan de andere kant krijgen mensen met lage inkomens een kleinere bijdrage om deel te nemen aan sport en sociaal-culturele activiteiten door de bezuiniging op de bijdrageregeling. Er vindt dus een stapeling plaats van negatieve gevolgen voor de Zevenaarse burger.

Lees verder

Pagina's

U bent hier