h

Nieuws uit 2012

14 juni 2012

SP roept op tot protest tegen verhoging eigen risico!

zorg
Kamerlid Renske Leijten roept iedereen op die zich wil verzetten tegen de verhoging van het eigen risico naar 350 euro om zich te melden. Op een speciale actiesite verzamelt ze reacties op het verhogen van het eigen risico. Ook wil Leijten weten wat de persoonlijke gevolgen zijn voor mensen. Leijten: ‘De verhoging van het eigen risico is één van de beruchte maatregelen van het Kunduz-akkoord. Het voorstel wordt nu in twee weken door de Tweede Kamer gedrukt en dat verdient protest’.

Lees verder
12 april 2012

Spoedeisende Hulp: meld uw ervaringen op het meldpunt

SEHPer 1 april is de Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis in Zevenaar definitief gesloten. De Liemerse afdelingen van de SP hebben zich vanaf het moment dat de plannen van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis bekend werden met hand en tand verzet tegen deze sluiting. Er zijn handtekeningen ingezameld, moties ingediend in de gemeenteraden en er is een demonstratie geweest bij het ziekenhuis.

Renske

Ondanks dit breed gedragen verzet heeft de Raad van Bestuur van Rijnstate haar plan doorgezet en zich niets aangetrokken van de Liemerse bevolking. Opnieuw is een grote stap gezet in de ontmanteling van het Zevenaarse ziekenhuis. Wij vrezen dat er van het ziekenhuis niet veel over blijft dan een polikliniek. Blijkbaar wegen financiële overwegingen zwaarder dan de gezondheid van de Liemerse burgers.

Lees verder
1 maart 2012

Motie van SP om mensen te helpen met ziektekostenpremie aanvaard door gemeenteraad.

Door de wijzigingen in de Wet Werk en Bijstand komen veel mensen die het toch al moeilijk hebben in de problemen.

Op dit moment is het niet mogelijk om bijzondere bijstand te krijgen voor het betalen van de ziektekostenpremie, hier is immers bij het bepalen van de hoogte van de uitkering al rekening mee gehouden.

Met de toets op het gezinsinkomen bij de Wet Werk en Bijstand, kan zich echter de situatie voordoen dat voor meer dan 2 volwassenen ziektekostenpremie moet worden betaald, terwijl het te ontvangen bijstandsbedrag niet hoger wordt voor een gezin met 3 of meer volwassenen. Let wel, iedereen is wettelijk verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten, het is daarom voor zo'n gezin niet mogelijk hierop te bezuinigen.
Door de motie van de SP wordt het mogelijk om bijzondere bijstand te gebruiken om mensen te helpen die te maken hebben met dit probleem.

ziekenhuis

Er komen veel bezuinigingen van het kabinet Rutte die mensen hard treffen. De SP vindt dat de gemeente alle ruimte die er is, moet benutten om mensen te helpen. Zo wil de SP ook de extra 121.000 EURO die in de gemeentekas is gestort voor hulp aan kwetsbare groepen zoals gehandicapten en ouderen oormerken. Daardoor kan het geld niet voor andere zaken gebruikt worden. Een SP motie die pleitte voor oormerking werd echter niet aangenomen.

Uiteraard zijn wij blij met het aanvaarden van onze motie over de ziektekostenpremie. Daarnaast werden ook een motie over kinderpardon (samen met GL) en een motie voor het openhouden van de GGNet kliniek (samen met LB) door de gemeenteraad aanvaard. Een mooi succes derhalve voor de SP fractie in de gemeenteraad van woensdag 29 februari!

Lees verder
24 februari 2012

Debatavond GGNet druk bezocht

Een uitpuilende zaal, vol met zeer betrokken mensen. Zo kunnen we de debatavond in “Ons Huis” over de sluiting van de GGNet kliniek wel omschrijven.

Panel GGNet

In feite wil niemand de sluiting van de GGNet kliniek in Zevenaar, daar was geen discussie over.
Hoe houden we de voorgenomen sluiting tegen? Dat was de belangrijkste vraag tijdens de discussie die geleid werd door gespreksleider Eric Schuurman. Timo de Grefte van de Raad van Bestuur van GGNet noemde de kans op sluiting 80 procent. Dat betekent dat het besluit nog niet definitief is, dat er nog steeds mogelijkheden zijn om de kliniek open te houden! Daarom moeten we de handen ineen slaan, met zijn allen, zo betoogde SP Kamerlid Renske Leijten.

Eric Schuurman

Hoe houden we de voorgenomen sluiting tegen? Dat was de belangrijkste vraag tijdens de discussie die geleid werd door gespreksleider Eric Schuurman.

Lees verder
16 februari 2012

Sluiting GGNet Zevenaar: "Bezuiniging of kostenpost? En wie betaalt de rekening?”

Renske LeijtenOp 23 februari organiseren wij samen met verschillende organisaties een openbare debatavond, waar iedereen aan deel kan nemen, over de grotendeelse sluiting van GGNet in Zevenaar.

Deze avond wordt gehouden in "Ons Huis" aan de Dr. Honigstraat 10 in Zevenaar en start om 20:00 uur. Een deskundig panel zal dan met de zaal in discussie gaan.

Het panel bestaat onder andere uit:

Renske Leijten, tweede kamerlid van de SP
Harm Boerboom, psychiater
Timo de Grefte, raad van bestuur GGNet
Sjef van Groningen, wethouder zorg Duiven
Maurits Niers, voorzitter cliëntenraad

Het is nu tijd om het tij te keren! Dat moeten we doen met mensen uit alle geledingen die hier bij betrokken kunnen zijn. Daarom organiseren we een openbare debatavond met als doelstelling:
Hoe kunnen we het onzalige plan om de GGNet kliniek te sluiten tegenhouden?

Lees verder
25 januari 2012

SP steunt de actie tegen sluiting van de bibliotheken in Rijnwaarden

bieb
De gemeenteraad in Rijnwaarden heeft eind 2011 een motie van Belangen Gelders Eiland en het CDA aangenomen. Hierdoor wordt de subsidie voor de bibliotheekvoorzieningen op 1 januari 2013 verlaagd van 208.000 euro naar 80.000 euro. Op verschillende plaatsen in de gemeente is daarom grote onrust ontstaan. Sluiting van de filialen in Lobith en Pannerden is voor veel bewoners een angstaanjagend beeld. De bibliobussen bezoeken de kleine kernen ook niet meer. Wat de invloed van de sluiting van de bibliotheek Lobith zal zijn op de Speel-o-theek, die onlangs zijn 25 jarig bestaan vierde, is onduidelijk.

Dit heeft geleid tot diverse acties. Zo zijn er, met groot succes, handtekeningen verzameld op de pronkzitting in Herwen. Ook zijn alle basisscholen in de gemeente handtekeningen aan het verzamelen en is er een petitie op het internet gestart (http://bibliotheeklobith.petities.nl).

Lees verder

Pagina's

U bent hier