h

Nieuws uit 2002

25 september 2002

Gemeenteraad gif kiest voor gif

Onder het motto 'het oog wil ook wat', sloot de voltallige raad, met uitzondering van de SP-fractie uiteraard, de ogen voor de gevaren die chemische bestrijdingmiddellen met zich meebrengen, om het onkruid op paden en wegen te lijf te gaan. De borstelmachines kunnen in de uitverkoop. Burgervader Jan de Ruijter verbood zelfs SP-fractievoorzitter Paul Freriks het woord gif te gebruiken alsof in glysofaat geen kankerverwekkende stof dioxaan zit (meer informatie).

Lees verder
19 september 2002

Weer half werk van de verkeerswethouder

Verkeerswethouder Theo van den Konink blijft half werk afleveren met zijn beleid om Zevenaar verkeersveilig te maken. Elke keer weer moet de SP de wethouder er op attent maken dat er niet gewenste of gevaarlijke situaties in Zevenaar zijn.

Lees verder
17 september 2002

Zevenaar weer aan de gifspuit

Als het aan de raad en het college ligt gaat Zevenaar de komende jaren weer al dan niet gedeeltelijk aan de gifspuit. Toegegeven het onkruid dat in onze gemeente welig tiert is geen gezicht en alle inwoners ergeren zich daar aan. Maar om die redenen terug te grijpen naar de gifspuit, dat gaat de SP-Zevenaar te ver, temeer daar er genoeg andere methoden bestaan om het onkruid te lijf te gaan.

Lees verder
31 augustus 2002

SP Zevenaar wijst college op gevaarlijke situatie nabij school 'De Wissel'

Een buurtbewoner had al een paar keer de politie gewezen op een gevaarlijke situatie nabij de school. Daar er nimmer op gereageerd is wendde hij zich tot de SP en namens deze stelde Hans Uilenhoed daarover vragen aan het college.

Lees verder
29 augustus 2002

De juiste weg naar de huisartsenpost moeilijk te vinden

De Gemeente Zevenaar lapt de service aan de bewoners van de regio aan hun laars. Met schlemielige A4-tjes wordt de bewegwijzering naar de (regionale) huisartsenpost geregeld nu de Kampsingel opnieuw bestraat wordt. Ook hier heeft het college weer eens niet goed nagedacht en zij heeft getracht om tijdens deze weken durende operatie bewegwijzering naar de huisartsenpost te kunnen volstaan met een paar A4-tjes knullig vastgemaakt aan palen. De SP-fractie is niet te spreken over deze gang van zaken en heeft het college de volgende schriftelijke vragen gesteld en geëist om zo snel mogelijk orde op zaken stellen.

Lees verder
15 augustus 2002

Gemeente Zevenaar controleert alle 4.500 lantarenpalen

Naar aanleiding van de vragen die de SP-fractie heeft gesteld over de toestand van de lantarenpalen in Zevenaar en daarbij gewezen heeft op een aantal doorgeroeste exemplaren, is een ambtenaar op dit moment bezig alle lantarenpalen te controleren. Een flink aantal rotte palen zijn inmiddels vervangen. Alle lantarenpalen in Zevenaar worden tegelijkertijd voorzien van een gele nummersticker, zodat het in te toekomst makkelijker is storingen door te geven aan de gemeente.

Lees verder

Pagina's

U bent hier