h

Nieuws van de afdeling

5 maart 2014

SP, MEEST LANDELIJKE LOKALE PARTIJ

De SP wordt van alle landelijke partijen als de meest lokale partij gezien. Maar liefst 31 procent van de Nederlanders geeft aan dat de SP dé partij is die het best in staat is om de lokale belangen te dienen.

Lees verder
27 februari 2014

Geen gedwongen verhuizing van ouderen in Zevenaar!

Vandaag heeft de gemeenteraad van Zevenaar zich uitgesproken over gedwongen verhuizingen van bejaarden, buiten hun vertrouwde omgeving. Zorginstelling Diafaan werd door meerdere raadsleden als voorbeeld genoemd in hun argumentatie deze motie te steunen.

Tijdens het ouderendebat in de Hooge Bongerd op 1 febr jl. werd naast het voorbeeld van Meulenvelden in Didam ook de tijdelijke verhuizing van Zevenaarse inwoners naar de omliggende dorpen genoemd, door de sloop en nieuwbouw van Subenhara. Hoe tijdelijk kun je een al 2 jaar durende situatie overigens noemen voor mensen die soms al 80 jaar of ouder zijn?

Voor de SP was de tijdens het debat gehoorde verontwaardiging op het podium aanleiding, om de raad rechtstreeks om een uitspraak te vragen. Is dit gesleep
met bejaarde mensen aanvaardbaar of niet. Niet dus.

Lees verder voor de tekst van de motie, die unaniem is aangenomen. Hopelijk komt dit signaal ook snel terecht bij bestuurder Ten Westeneinde van Diafaan!

Lees verder
26 februari 2014

Verkiezingsposters

De verkiezingsposters zijn binnen! Bij de Tribune van februari zat al een poster, maar wilt u meer posters of een andere maat dan kan dit. Stuur dan een email naar zevenaar@sp.nl en wij komen u de poster(s) brengen. Op naar de verkiezingen!

Lees verder
25 februari 2014

Jongerendebat kleurt ROOD

Onder leiding van burgemeester Jan de Ruiter van Zevenaar is op maandag het jongerendebat gehouden op het Liemers College. Aan de hand van vier stellingen werden de jongeren uitgedaagd met elkaar en met de aanwezige politieke partijen in debat te gaan.

De reactie van de burgemeester sprak boekdelen toen, over het maken van schulden, één van de aanwezige Rood-leden fijntjes wees op de schuldenlast waarmee studenten als gevolg van de studiefinanciering te maken krijgen. Prompt vielen de lokale partijen over elkaar heen om te roepen dat dit landelijk beleid is en daar niets aan te doen valt. Paul Freriks van ‘Sociaal’ Zevenaar ging in zijn opwinding wel erg ver. “Wanneer je gaat werken is een studieschuld van €35.000 best met één maandsalaris terug te betalen”. Onzin natuurlijk en hieruit blijkt weer eens het failliet van de lokale politieke partijen. De Lokalen hebben meer dan eens laten zien dat zonder aanwezigheid in de provinciale en landelijke politiek aan de nood van de mensen niets gedaan kan worden.  

Ed van Rood heeft ook nog aan de jongeren duidelijk gemaakt dat actie voeren helpt en dat bij de jongeren organisatie van de SP iedereen vanaf 14 jaar welkom is. De SP in Zevenaar wil heel graag een actieve Rood groep in de Liemers. Voor het behoud van het jeugdwerk, behoud van voorzieningen en een plek voor de jongeren in onze dorpen en buurten.

Lees verder
18 februari 2014

De verkiezingsdebatten

Op 30 januari had het Cultuurdebat in het Musiater de primeur. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op komst!

Wij zien dit maar even als een generale repetitie. Een slechte generale is toch vaak een voorloper op een goede première?? Een slechte generale? Ja, heel slecht.

Het debat onder leiding van "bekende Nederlander" Wouke van Scherrenburg beloofde leuk te worden. Zij staat bekend als een vlotte prater die "to the point" en "rake" vragen durft te stellen.

Helaas was haar antipathie voor de SP zo groot dat onze debater Jan Hendriks meerdere malen niet eens zijn
zin mocht afmaken. Een schande voor de politiek, zoals ook blijkt uit het blog van collega raadslid Louis Janssen:
http://louisjansen.com/?tag=cultuur-of-niet-dat-is-de-vraag

Dat Groen Links vervolgens groot applaus scoort met onze argumenten uit de vergadering van de commissie samenleving, maakt het extra zuur:

Daar was ons argument: We zouden eens bij cultuur moeten kijken naar wat het ons als samenleving oplevert in plaats van alleen maar naar wat het kost.

 

Op 1 februari het ouderendebat. In de "Hooge Bongerd" gingen de lokale politici aan de hand van een aantal stellingen het debat met elkaar aan. Debater hier was Marlou Willems.

Voor de SP een inkoppertje. Met al onze aandacht voor de zorg, het ziekenhuis, GGZ, de WMO en recent
onze inzet voor de gedwongen verhuizing van 22 bewoners uit Meulenvelden Didam wist Marlou hier op alle fronten het SP standpunt goed te verwoorden.

“Zoals er een wet gewortelde asielzoekerskinderen bestaat zou er ook een wet voor gewortelde bewoners moeten bestaan”, was een uitspraak die veel instemming kreeg onder de aanwezigen.

Voldoende respons uit de zaal en instemmend geknik van de collega's. Voldoende steun voor een opdracht
aan het college? We zullen woensdag 26 februari merken of de andere partijen onze motie steunen of dat het opnieuw wel woorden maar geen daden zijn....

Zie ook:

http://www.anbo.nl/afdelingen/zevenaar/nieuws/zevenaarse-ouderen-willen-in-gemeente-blijven

Lees verder
28 januari 2014

SP leden stellen programma vast

De leden van de SP Zevenaar hebben op de laatste ledenvergadering het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart vastgesteld.

In het verkiezingsprogramma spreekt de SP zich onder andere uit voor minder prestigeprojecten, behoud van goede zorg en meer aandacht voor, en behoud van voorzieningen.

Wij komen op voor huurders die hun huur zien exploderen, voor de mensen die zorg nodig hebben, voor het midden- en klein bedrijf en voor alle Zevenaarders die willen wonen in een gezellige en sociale stad!

Lees verder

Pagina's

U bent hier