h

Nieuws van de afdeling

2 oktober 2014

Vertrek Jan Hendriks verlies voor de SP

Vandaag heeft fractievoorzitter Jan Hendriks aan het gemeentebestuur kenbaar gemaakt zijn raadszetel op te geven. Daarmee verliest de SP Zevenaar zijn ervaren voorman.

Voorzitter Bjorn Zock:

“De raadsverkiezingen hebben veranderingen teweeg gebracht. We groeiden van 1 naar 2 zetels. De laatste tijd is gebleken dat de samenwerking binnen de fractie niet naar ieders wens verliep. Helaas heeft Jan Hendriks besloten te stoppen. Wij respecteren zijn besluit, maar het is erg jammer dat Jan, als èèn van de oprichters van de afdeling, nu vertrekt uit de Zevenaarse politiek. We zullen de ervaring van Jan gaan missen, en de afdeling zal nu flink aan de slag moeten om de afdeling te versterken en de SP een nieuw gezicht te geven. Ondanks dat zijn besluit als een verrassing kwam, zijn we Jan erg dankbaar voor alles wat hij heeft gedaan voor de SP in Zevenaar en in de regio. Door Jan wordt er weer over armoedebeleid gesproken, is de thuiszorg de afgelopen jaren overeind gebleven en heeft de SP al vanaf het begin een tegengeluid laten horen tegen de verhuizing van het gemeentehuis. Dit zijn maar een paar voorbeelden van waar we Jan dankbaar voor zijn.”

Ed van der Schaft is op dit moment het enige SP raadslid in Zevenaar. Over de opvolging van Jan zal de komende dagen een besluit worden genomen, zodat de SP fractie weer voltallig is.

Lees verder
22 september 2014

Algemene Ledenbijeenkomst Verkiezing Gelderse Staten

De verkiezingen van de Gelderse Saten komen er aan. Op dinsdagavond 7 oktober hebben we een algemene ledenbijeenkomst waarop we het conceptverkiezingsprogramma en de conceptkandidatenlijst bespreken. Als SP-lid bent u van harte welkom.

Lees verder
1 juli 2014

Zevenaar krijgt het referendum

Na veel vergeefse pogingen is het de SP gelukt nu ook in Zevenaar een referendum- verordening te krijgen. De raad krijgt hiermee een extra instrument om de mening van inwoners te betrekken in de besluitvorming.

Lees verder
10 mei 2014

100% Sociaal Euro’s

Bij de Tribune van deze maand doen wij een aantal 100% sociaal stickers en een flyer met instructies. Wij vragen onze leden de 1 Euro munten in hun portemonnee van een sticker te voorzien. Wanneer deze munten vervolgens uitgegeven worden beginnen ze aan een reis waarbij meer en meer mensen even kunnen nadenken over onze 100% Sociaal boodschap.

Lees verder
10 april 2014

SP niet in nieuwe coalitie Zevenaar

De SP zal geen deel uitmaken van de nieuwe coalitie in Zevenaar. Dit is teleurstellend, omdat juist de SP in een tijd dat er enorme veranderingen plaatsvinden in de zorg en het sociaal domein een belangrijke bijdrage kan leveren aan een sociaal Zevenaar.

De partijen Lokaal Belang, D66 en PvdA hebben voor elkaar gekozen. Er is geen duidelijke inhoudelijke reden aangegeven waarom de keuze op deze combinatie is gevallen. Ook de PvdA heeft gekozen voor het liberale D66 in plaats van de linkse SP. Eens te meer wordt duidelijk dat een echt linkse stem alleen maar een stem voor de SP kan zijn!

De SP gaat de oppositie in en zal blijven doen wat we altijd al deden: een bondgenoot zijn van de bewoners van Zevenaar. We zijn als SP sterker geworden, in Zevenaar en in De Liemers. Samen met de SP fracties in Duiven en Westervoort zullen wij de strijd aangaan en onze idealen realiseren vanuit de oppositie.

Lees verder
24 maart 2014

Voorkeursstemmen en zetelverdeling

Beste SP stemmers,

Natuurlijk had ik als eerste vrouw op de lijst en zittend commissielid voor de SP op plek 2 van de lijst kunnen staan. Toch is na uitvoerig overleg, met en door de SP afdeling bewust gekozen om mij op de vierde plaats te zetten.

De 195 voorkeurstemmen zijn een enorme opsteker, een blijk van waardering, een stimulans, maar de redenen om lager op de lijst te staan blijven onveranderd. Plek 4 was namelijk niet gekozen omdat dat een overkiesbare plaats was, maar omdat met 4 zetels het huidige dilemma zich niet zou voordoen.

Ik ben getrouwd met SP fractievoorzitter Jan Hendriks. Met 3 zetels zou ik op basis van zoveel voorkeurstemmen de raadsbenoeming wellicht kunnen accepteren, maar met 'slechts' 2 zetels is de SP fractie erg kwetsbaar als wij die met ons tweeën zouden invullen.

Zoals in de media al gemeld: hoogbejaarde ouders, kinderen, ziekte of een privé aangelegenheid kan de fractie voor kortere of langere tijd onbemenst laten.

SP'ers staan niet op de lijst voor persoonlijk gewin, maar om met een zo krachtig mogelijke fractie onze achterban, en vooral de meest kwetsbaren in onze samenleving zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen. Om van Zevenaar een zo sociaal mogelijke gemeente te maken, waarin de menselijke maat belangrijker is dan geld en
prestige.

Lees verder

Pagina's

U bent hier